Ce investiţii se vor realiza anul acesta în Băneşti

Mihai Ciobanu -

Ce investiţii se vor realiza anul acesta în Băneşti

La jumătatea lunii februarie, Consiliul Local Băneşti a adoptat, la propunerea primarului George Stoica, bugetul local pentru anul 2018, precum şi lista investiţiilor care vor fi realizate în localitate în acest an.  Vorbim despre un buget bun, cu o listă de investiţii generoasă care cuprinde proiecte din domeniile infrastructurii de drumuri şi utilităţi, educaţiei, culturii, cultelor. Administraţia locală condusă de către primarul George Stoica şi viceprimarul Valentin Nichitoiu a reuşit să întocmească un buget bun, care să acopere principalele necesităţi locale: atât buna funcţionare a serviciilor publice, cât şi lucrări de infrastructură. 

„La alcătuirea bugetului local şi a listei de investiţii am ţinut cont şi anul acesta de un principiu de bază: acela de a repartiza fondurile echitabil, pentru investiţii în ambele satele componente ale comunei Băneşti. Am analizat şi pus pe hârtie toate lucrările de care este nevoie în fiecare sat în parte, investiţii care se regăsesc în bugetul pentru anul în curs. Vom continua, anul acesta, programul de modernizare a localităţii, astfel încât toţi cetăţenii, indiferent de zona în care locuiesc, să beneficieze de acces la reţele de utilităţi – apă, de drumuri asfaltate, de şcoli şi grădiniţe moderne şi bine dotate, de servicii publice de calitate. În paralel cu investiţiile în infrastructura de drumuri şi utilităţi, am alocat fonduri pentru susţinerea învăţământului, a culturii şi cultelor. Continuăm, astfel, programul de modernizare a localităţii noastre, încercând la întocmirea listei de investiţii să acoperim cele mai mari necesităţi şi, în acelaşi timp, să răspunde pozitiv solicitărilor şi propunerilor venite din partea cetăţenilor. Am certitudinea că, alături de viceprimarul Valentin Nichitoiu, de echipa din cadrul Primăriei Băneşti şi nu în ultimul rând de Consiliul Local Băneşti voi realiza tot ceea ce ne-am propus în acest an”, ne-a declarat George Stoica, edilul localităţii. 
LISTA PRINCIPALELOR INVESTIŢII CARE VOR FI REALIZATE ÎN COMUNA BĂNEŞTI:

1. Construire anexă depozitare arhiva Primăriei Băneşti;

2. Extinderea sediului Primăriei Băneşti;

3. Achiziţionare machetă avion;

4. Achiziţie centrală termică Primăria Băneşti;

5. Amenajare canal ape pluviale str. Pădurii, comuna Băneşti;

6. Construirea Centrului Cultural Băneşti;

7. Proiectare şi execuţie parc recreere Urleta;

8. Achiziţionarea unui buldoexcavator şi accesorii pentru comuna Băneşti (utilaj ce va fi folosit pentru executarea de lucrări pe domeniul public al localităţii, cum ar fi: decolmatări, săpături de şanţuri, săpături pentru intervenţii la reţelele de utilităţi, deszăpezire, etc)

9. Amenajarea unui sens giratoriu pe DN1 (pentru decongestionarea traficului rutier şi reducerea semnificativă a riscului de producere a unor accidente);

10. Proiect Tehnic în vederea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale;

11. Proiect Tehnic şi execuţie extindere reţea alimentare cu apă potabilă – diverse locaţii;

12. Proiectare şi execuţie reabilitare şi extindere reţea de iluminat public stradal;

13. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă zona Silişte;

14. Modernizarea drumurilor locale;

15. Amenajarea de drumuri comunale în comuna Băneşti;

16. Amenajare podeţ peste râul Doftana;

17. Modernizarea străzii Căprăreşti;

18. Modernizare Uliţa Pădurii;

19. Modernizare străzi în comuna Băneşti;