Ce localităţi afectate de calamităţi din Prahova primesc bani de la Guvern

Redactia -

Ce localităţi afectate de calamităţi din Prahova primesc bani de la Guvern

In vederea înlăturării efectelor calamnităţilor naturale produse de inundaţii în perioada aprilie- iulie 2014, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care se alocă din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, suma de 51.740.000 lei pentru Judetele Gorj, Vâlcea, Teleorman, Olt, Prahova şi Arges. Din această sumă , Judeţului Prahova i-a fost alocat un total de 3.740.000 lei, fiind împărţit către unităţile administrativ teritoriale după cum urmează : Proviţa de Jos – 1.301.875 lei; Proviţa de Sus – 715.000 lei; Măgureni – 587.500 lei, Starchiojd – 157.500 lei, Teişani – 78.125 lei, Consiliul Judeţean Prahova – 900.000 lei. Fondurile sunt utilizate pentru repararea unor drumuri comunale, drumuri săteşti, podeţe, poduri, drumuri judeţene dar şi pentru achiziţionarea a trei grupuri electrogene.Detalii despre defalcarea sumelor găsiţi în anexă.