Ce nereguli reclamă consilierii PP-DD în desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean

Redactia -

Ce nereguli reclamă consilierii PP-DD în desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean

COMUNICAT DE PRESĂ:

 

În ședința din 26 martie a Consiliului Județean Prahova, grupul Partidului Poporului-Dan Diaconescu a sancționat prin “abținere” proiectele de hotărâri care prezentau deficiențe de concepere sau erau însoțite de documente justificative “subțiri”.

Încă de la începutul ședinței, liderul PP-DD din Consiliul Județean a solicitat retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect prin care trebuia aprobat, între altele, rezultatul evaluării și continuarea managementului doamnei Lia Maria Voicu, directorul general al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Consilierii județeni PP-DD, membrii ai Comisiei de Cultură, s-au găsit “de facto” printre inițiatorii acelui proiect, fără să fie consultați. Retragerea proiectului era impusă de faptul că domna Voicu este trimisă în judecată pentru fapte penale, conform Rechizitoriului din 17/10/2012, al procurorului de pe lângă Curtea de Apel Prahova. În această situație, conform HG, art. 26, alin (1): “contractul de management se suspendă la initiativa autorității în cazul în care aceasta a formulat plângere penală împotriva managerului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu executarea prezentului contract de management până la rămânerea definitive a hotărârii judecătorești”. Nimeni nu este mai presus de lege, nici doamna Voicu, nici domnul Mircea Cosma, întâiul initiator și susținătorul proiectului în cauză! Admițând faptul că nu au fost cunoscute informațiile prezentate de PP-DD, după cum a declarat președintele Cosma, deși este greu să credem acest lucru, totuși considerăm că atunci când le-a aflat, ar fi trebuit să-l retragă spre analizare.

La proiectul de mai sus, votul consilierilor județeni PP-DD a fost clar “împotrivă”, respectând prevederile legale în vigoare.

Un alt aspect care a determinat, de data aceasta, “abținerea” grupului PP-DD în cadrul ședinței Consiliului Județean Prahova, a fost includerea într-un singur proiect a problematicii diverselor instituții din subordinea administrației publice județene. Opinăm că pentru fiecare instituție, ca și pentru fiecare manager evaluat, ar fi trebuit să existe câte un proiect. Nu putem dezbate problemele “la grămadă” și nu putem aproba bugetele “global”, ca pe un fapt divers.

Listele de investiții, unele chiar fără anexe și explicații, deficitar fundamentate, precum și diferențele sesizate în privința direcționării banilor publici, au motivat “abținerea” cu care grupul PP-DD a sancționat proiectul bugetului județean.

Considerăm, de asemenea, că în ceea ce privește statele de funcții, consilierii județeni ar trebui să participe la organizarea concursurilor pentru asigurarea transparenței.

Când nu a avut datele necesare pentru a considera pozitiv sau negativ proiectul respectiv, grupul PP-DD din Consiliul Județean Prahova s-a abținut. Iar acolo unde proiectul însemna încălcarea legii, s-a împotrivit categoric.

 

            Radu ORZAŢĂ,

Preşedinte PP-DD Prahova