Ce rişti dacă-ţi fotografiezi buletinul de vot

Redactia -

Ce rişti dacă-ţi fotografiezi buletinul de vot

Poliția Română a luat toate măsurile pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică pe durata desfășurării alegerilor locale. Pentru a nu fi implicați în evenimente nedorite, polițiștii vă recomandă să respectați prevederile legale și confidențialitatea votului.

Nerespectarea legislației electorale atrage răspunderea contravențională sau penală a celor care încalcă legea. Polițiștii vor fi la datorie pentru a îi depista și a lua măsurile legale față de cei care nu respectă prevederile legale.

Vor fi sancționați cu amendă de la 600 de lei la 1.000 de lei, cei care intră, mai mult de o persoană, în cabina de vot (cu excepția situațiilor prevăzute de lege), precum și cei care fotografiază sau filmează prin orice mijloace buletinul de vot, în timpul exercitării dreptului de vot.

De asemenea, vor fi sancționate cu amendă de la 2.200 de lei la 3.000 de lei persoanele care comercializează sau consumă băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare.

Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și cu interzicerea exercitării unor drepturi oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase, în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat.

De asemenea, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales.

Aceeași pedeapsă riscă cei care utilizează o carte de alegător sau un act de identitate nul ori fals sau un buletin de vot fals, precum și persoana care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător.