Ce răspuns dă Prefectura Prahova, în cazul primarului suspendat al comunei Drajna

Redactia -

Ce răspuns dă Prefectura Prahova, în cazul primarului suspendat al comunei Drajna

Comunicat de presa

 

Referitor la situatia primarului comunei Drajna, (d-na Violeta Gontea), Institutia Prefectului Judetul Prahova, aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele elemente:

 

 -La alegerile locale din data de 10.06.2012, d-na Gontea Violeta a fost aleasa primar al comunei Drajna. Prin Incheierea din data de 19.06.2012 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte in dosarul nr.1948/331/2012, a fost validata alegerea doamnei Gontea Violeta in functia de primar.

-Starea de incompatibilitate a intervenit de la data validarii mandatului de catre instanta de judecata. Potrivit dispozitiilor art.87 alin.1 lit.d din Legea 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare “functia de primar este incompatibila cu functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de creditsocietatile de asigurare si cele financiare, al regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice”

 -Art.91 alin.(1) din acelasi act normativ, prevede ca “starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului alesului local”.

-Art.91 alin.(3)stipuleaza “Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie” si alin.(4) “in situatia in care alesul alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin.(3), prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile…..la propunerea secretarului unitatii administrativ teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ teritoriale.

-Starea de incompatibilitate a intervenit de la data validarii mandatului, iar demisia a fost inregistrata in data de 11.07.2012, mult dupa termenul legal.

-In sedinta Consiliului local al comunei Drajna din data de 11.07.2012 s-a luat in discutie starea de incompatibilitate a doamnei primar Gontea Violeta in cadrul careia aceasta a recunoscut ca nu si-a inaintat demisia dar a mentionat ca o va depune, desi nu se mai incadra in termenul legal.

 -Cu aceeasi data secretarul unitatii administrativ teritoriale a transmis un referat prin care s-a adus la cunostinta prefectului starea de incompatibiltate si ca urmare a fost emis Ordinul prin care s-a constatat incetarea de drept a mandatului de primar al doamnei Gontea Violeta.

-Doamna Gontea Violeta a formulat plangere la instanta de contencios administrativ impotriva ordinului prefectului si a fost inregistrat dosarul nr.1258/105/2012 pe rolul Tribunalului Prahova. Aceasta instanta s-a pronuntat prin Sentinta nr.1493/14.09.2012 prin care a fost respinsa plangerea reclamantei.

-Reclamanta a formulat recurs iar dosarul inregistrat la Curtea de Apel Ploiesti a fost stramutat la Curtea de Apel Alba Iulia care s-a pronuntat in data de 16.09.2013 prin admiterea recursului. Cererea de stramutare a fost formulata de reclamanta la Inalta Curte de Casatie si Justitie care a decis stramutarea procesului

-La data in care Institutia Prefectului Judetul Prahova va primi oficial certificatul de grefa privind sentinta pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, se vor lua masurile stipulate in aceasta.