Ce trebuie să ştii despre ucenicia la locul de munca

Redactia -

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă, derulează o campanie de mediatizare a facilităţilor pe care le oferă Legea uceniciei nr. 279/2005 atât pentru angajatori, cât şi pentru ucenici.Potrivit noilor reglementări, care modifică şi completează normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 234/2006, se urmăreşte obţinerea unei calificări, pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 25 de ani, nevoiţi să se adapteze unui context economic din ce în ce mai dificil.

           Ucenicia la locul de muncă este soluţia pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, cât şi unor nevoi economice şi patrimoniale prin care se păstrează şi se continuă anumite meserii tradiţionale.

           Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între un an şi 3 ani. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, de unde acesta primeşte un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator.
Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi de competenţele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de: 12 luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1; 24 luni, pentru nivelul 2 si 36 luni, pentru nivelul 3.

           Potrivit reglementărilor în vigoare, pot încheia contracte de ucenicie persoane cu vârsta între 16-25 ani, care nu deţin o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Pot încheia astfel de contracte şi persoane cu vârsta de 15 ani, fiind necesar însă acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali.

           La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat.

           Salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

         Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. În acest scop, angajatorul poate desemna, din rândul salariaţilor, un coordonator al uceniciei la locul de muncă.
Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.
Angajatorii nu pot utiliza ucenicii la prestarea altor activităşi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.

           Principalul avantaj pentru angajator este faptul că primeşte lunar o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă prevăzut de Legea nr. 76/2002 (în prezent este în cuantum de 500 de lei). Prin urmare, angajatorul va primi 300 de lei lunar, pe durata contractului.

         Totodată, noile norme simplifică procedurile pentru angajatori. Dacă prin vechea legislaţie, exista obligaţia unor autorizaţii speciale la încheierea acestor contracte, precum şi dovada atestatului în cazul maiştrilor de ucenicie, în prezent nu mai există obligaţia autorizării angajatorilor. În plus, coordonatorul ucenicului (fostul maistru) nu mai are obligaţia obţinerii atestatului, fiind suficientă experienţa profesională de minimum 5 ani în ocupaţia pentru care se organizează programul de ucenicie.
Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din Romania.