Ce valoare au mărcile „Petrolul”, conform evaluării comandate de Primăria Ploieşti

Redactia -

Ce valoare au mărcile „Petrolul”, conform evaluării comandate de Primăria Ploieşti

14.472 lei. Atât costă fiecare dintre cele şase mărci ale echipei de fotbal „Petrolul Ploieşti” deţinute de Primăria Ploieşti, adică: F.C. PETROLUL PLOIEŞTI, F.C. PETROLUL PLOIEŞTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEŞTI, PETROLUL 52 şi PETROLUL 95. 

Suma reiese din hotărârea privind însuşirea rapoartelor de evaluare a mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEŞTI, F.C. PETROLUL PLOIEŞTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEŞTI, PETROLUL 52 şi PETROLUL 95, înaintată spre aprobare Consiliului Local Ploieşti în şedinţa de duminică, 4 iunie care, din lipsă de cvorum, nu a mai avut loc.

Iată ce scrie în raportul de specialitate al hotărârii:

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Autoritatea administratiei publice locale, urmare a initiativelor provenite din sfera iubitorilor de fotbal, a analizat posibilitatile legate de sprijinirea unei echipe de fotbal, care sa continue performantele si traditiile acestui sport, la nivelul municipiului.

Implicarea Municipiului Ploieşti in susţinerea fotbalului de performanţă s-a  impus  pentru asigurarea continuării tradiţiei şi performanţelor care leagă numele oraşului de  sportul cu balonul rotund. În acest context, există preocuparea autorităţii locale ca Municipiul Ploieşti să fie reprezentat de o echipă de fotbal care sa evolueze la Ploieşti,  pentru toţi ploieştenii si prahovenii care iubesc acest sport.

Un pas important in realizarea acestui proiect l-a reprezentat preluarea prin cesiune de catre Municipiul Ploiesti a marcilor cu sigla “PETROLUL” detinute de Federatia Sindicatelor Libere din Petrol. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.220/13.07.2009, s-a aprobat preluarea prin cesiune de către municipiul Ploieşti a mărcilor deţinute de Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol: F.C. PETROLUL PLOIEŞTI, F.C. PETROLUL PLOIEŞTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEŞTI, PETROLUL 52 şi PETROLUL 95.

În temeiul acestei hotărâri,  între părţile sus menţionate s-a încheiat contractul de cesiune marcă nr.14982/ 14.07.2009 în baza căruia municipiul Ploieşti a devenit titularul următoarelor mărci:

F.C. PETROLUL PLOIESTI – marca individuala combinata, depozit national reglementar (d.n.r) M 2006 09867, fiind inregistrata sub nr. 080417/2006 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.);

          – F.C. PETROLUL PLOIESTI 1924 – marca individuala combinata, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2006 09869, fiind inregistrata sub nr. 080419/2006 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.);

          – FOTBAL CLUB PETROLUL – marca individuala verbala, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2006 10057, fiind inregistrata sub nr. 079064/2006 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.);

          – PETROLUL PLOIESTI – marca individuala combinata, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2007 02960, fiind inregistrata sub nr. 084673/2007 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.);

          – PETROLUL 52 marca individuala verbala, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2007 06696, fiind inregistrata sub nr. 087077/2007 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.);

          – PETROLUL 95 – marca individuala verbala, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2007 06697, fiind inregistrata sub nr. 087078 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.).

Totodată, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.220/13.07.2009 s-a încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C. “F.C. Petrolul” S.A. un contract de licenţă exclusivă de marcă.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.203/22.07.2016 s-a aprobat încheierea unui act adiţional la contractul sus menţionat prin care părţile au convenit să înceteze contractul prin acord,  se impune valorificarea mărcilor sus menţionate catre o entitate din domeniul sportului care să continue tradiţia fotbalistică şi să continue performanţele care leagă numele oraşului de  sportul cu balonul rotund.

          În acest scop, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.295/2016,  primarul Municipiului Ploieşti a fost împuternicit cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEŞTI, F.C. PETROLUL PLOIEŞTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEŞTI, PETROLUL 52 şi PETROLUL 95.

          Până în prezent a fost realizată prima etapă a procesului de valorificare, şi anume efectuarea evaluarilor acestor mărci de către un evaluator autorizat.Conform legislaţiei specifice achiziţiilor publice, între municipiul Ploieşti şi P.F.A. Constantin Valerică, evaluator autorizat membru titular A.N.E.V.A.R. a fost încheiat contractul de prestări servicii de evaluare a marcilor sus menţionate nr.3713/17.02.2017.

În baza acestuia, la data de 2 iunie 2017, municipiului Ploieşti i-au fost înaintate un număr de 6 rapoarte de evaluare pentru mărcile sus menţionate. Acestea au fost înregistrate sub numerele AP 808, 809, 810, 811, 812,813/02.06.2017.

            Conform acestor rapoarte de evaluare, fata de cele prezentate in cuprinsul lor, precum si fata de solicitarile cuprinse in contractul nr.3713/17.02.2017, concluzia expertului a fost acea ca valoarea finala estimata a fiecăreia dintre cele 6 mărci este de 14.472 lei, rezultata in urma aplicarii metodei de evaluare „evitarea platii redeventei”.

Ca atare,conform prevederilor legale în vigoare, aceste rapoarte de evaluare trebuie supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Ulterior, Consiliului Local al Municipiului Ploieşti i se va supune spre analiză şi aprobare un proiect de hotărâre referitor la valorificarea potrivit prevederilor legale a acestor mărci.