Centrul de Mediere Ploieşti – o nouă structură menită a aplana conflictele dintre persoane

Redactia -

Centrul de Mediere Ploieşti – o nouă structură menită a aplana conflictele dintre persoane

Recent a luat fiinţă Centrul de Mediere Ploieşti, asociaţie profesională constituită in vederea promovarii, susţinerii şi implementarii desfăşurării medierii conflictelor în toate domeniile de activitate – social, economic, politic – astfel încât să fie asigurată o percepţie cât mai corectă a acestei profesii liberale ca o reală alternativă de soluţionare a conflictelor.
Unul dintre scopurile principale ale asociaţiei profesionale Centrul de Mediere Ploieşti constă în asigurarea organizării şi exercitării unitare în judeţul Prahova a profesiei de mediator in baza principiului potrivit caruia profesia de mediator, cu organizarea şi funcţionarea ei structural – sistemică, este o componentă complementară a sistemului judiciar naţional.  Totodată, Centrul de Mediere Ploieşti îşi propune să militeze pentru asigurarea unui cadru organizatoric pentru mediatori, astfel încât, aceştia să dispună de condiţii adecvate pentru mediatizarea şi practicarea acestei profesii, într-o sferă cât mai cuprinzătoare de tipuri de comunităţi. Potrivit prevederilor art.4 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator : „Medierea reprezintă o activitate de interes public”.
 Din aceste considerente, Parlamentul Romaniei, a adoptat, în data de 19.06.2012, în plenul Camerei Deputaţilor, cu 148 de voturi exprimate pentru, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, decizie pe care membrii fondatori ai Centrului de Mediere Ploieşti o salută pe această cale, în numele tuturor mediatorilor autorizaţi din judeţul Prahova. Una din principalele noutăţi pe care această lege le aduce priveşte instituirea obligaţiei în sarcina părţilor, ca procedură prealabilă la instanţa de judecată, de a se informa cu privire la avantajele pe care le poate oferi medierea în soluţionarea litigiului respectiv, participând în acest sens la o şedinţă de informare. Legea urmează să intre în vigoare la  01 octombrie 2012, iar în ceea ce priveşte obligativitatea informării va deveni aplicabilă în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.
Apreciem că această nouă lege îşi propune să ofere o reală alternativă la sistemul clasic de justiţie, urmărind degrevarea instanţelor de judecată prin reducerea timpilor de soluţionare a litigiilor civile şi, în parte, penale, fiind, deci, o veritabilă reformă în sistemul judiciar.