Centura Comarnic. Încep exproprierile pentru realizarea lucrării

Redactia -

Centura Comarnic. Încep exproprierile pentru realizarea lucrării

Guvernul a alocat sumele necesare pentru declanșarea exproprierilor pentru obiectivele de investiții rutiere și feroviare din județele Prahova, Brașov și Mureş.
Guvernul, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a aprobat în ședința desfășurată astăzi hotărârea care vizează declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele care fac parte din coridorul aferent lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”.

Prin realizarea acestei investiții se va realiza un sector de drum care va răspunde cererii de transport în creștere, asigurând un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, este necesar a fi expropriată o suprafață de 21.660 mp, aferentă unui număr de 44 imobile proprietate privată situate pe raza localității Comarnic din județul Prahova.

De asemenea, având în vedere că pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes national este necesară ocuparea unei suprafețe de 53.895 mp teren aparținând proprietății publice a statului, administrator fiind Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și 28.165 mp aparținând proprietății unităților administrativ-teritoriale Comarnic din județul Prahova, prin actul normativ s-a aprobat și lista imobilelor proprietate publică a statului, precum și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată este de 286.254, 27 lei. Suma va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare’’, articolul 56.48 ”Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027”.