Certificatul energetic – obligatoriu pentru toţi cei care vând sau închiriază o locuinţă

Redactia -

Certificatul energetic – obligatoriu pentru toţi cei care vând sau închiriază o locuinţă

Primăria municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale, informează ploieştenii că începând cu data de 22.07.2013, potrivit Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, modificată şi completată prin Legea nr.159/2013, pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificatul de performanţă energetică a clădirii.

Astfel, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar. Contribuabilul are obligaţia să depună la data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti o copie a certificatului, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului. Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea acestor prevederi sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Potrivit Legii nr.159/2013, certificatul de performanţă energetică a clădirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora.

Certificatul de performanţă energetică a clădirii, este necesar atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile existente, după cum urmează: locuinţe unifamiliale; blocuri de locuinţe; birouri; clădiri de învăţământ; spitale; hoteluri şi restaurante; săli de sport; clădiri pentru servicii de comerţ precum şi alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Certificatul de performanta energetica a clădirii nu este obligatoriu, în următoarele cazuri:

–          clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

–          clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

–          clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol, care necesită un consum redus de energie;

–          clădiri rezidenţiale, care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

–          clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei. Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.