Cine îi ia locul lui Raul Petrescu în Consiliul Local Ploieşti

Mihai Ciobanu -

Cine îi ia locul lui Raul Petrescu în Consiliul Local Ploieşti

După demiterea lui Raul Petrescu – fost consilier local şi viceprimar al Ploieştiului – postul rămas vacant va fi ocupat de un supleant. Această mişcare este programată a se desfăşura în şedinţa din 25 noiembrie a Consiliului Local Ploieşti.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 369/2015 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier al lui Petrescu Raul Alexandru şi s-a declarat vacant locul deţinut de către acesta.

Ţinând cont de prevederile art. 100 alin. 33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali „Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”.

Partidul Poporului-Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Prahova ne-a confirmat numele următorului supleant în persoana lui Cucu Gheorghe, prin adresa nr. 22158/12.11.2015, se prevede în proiectul de hotărâre.