CNADNR solicită primăriilor terenuri pe care să le împădurească

Redactia -

CNADNR solicită primăriilor terenuri pe care să le împădurească

CNADNR SA solicită sprinjinul Consiliilor Judeţene şi Primăriilor proprietari de terenuri, care vor să pună la dispoziţia companiei suprafeţe de teren pentru a fi împădurite. Toate detaliile privind procesul de plantare, precum şi celelalte aspecte necesare împăduririi, vor fi stabile de comun acord cu toţi factorii implicaţi în cadrul acestui proiect. Pentru împlementarea proiectului privind realizarea „Autostrăzii Lugoj – Deva” pe teritoriul administrativ al judeţelor Timiş şi Hunedoara a fost necesară defrişarea unor suprafeţe de pădure, fiind solicitată plantarea în compensare a aproximativ 50 de hectare de specii indigene, precum: fag, stejar, carpen, gârniţă. Precizăm că până la data de 10 iulie 2016, deţinătorii de terenuri apte pentru împădurire pot comunica CNADNR SA, în scris, date privind regimul juridic al terenului, proprietarul, destinaţia, categoria de folosinţă actuală a terenului, suprafaţa, precum şi amplasamentul terenului. Informaţiile vor fi transmise la sediul CNADNR SA, str. B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, Bucureşti cât şi la adresa de e-mail: impadurire@andnet.ro, telefon: 021.264.32.30