Fără autorizaţie de securitate la incendiu: Colegiile „Mihai Viteazul”, „A.I. Cuza” şi alte 78 de unităţi şcolare

Daniel Dimache -

Fără autorizaţie de securitate la incendiu: Colegiile „Mihai Viteazul”, „A.I. Cuza” şi alte 78 de unităţi şcolare

COMUNICAT ISU PRAHOVA:

În fiecare an, se execută controale și verificări la toate unitățile de învățământ din județ, unde identificăm neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, depundem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putință și, acolo unde este cazul, aplicăm măsura sancționării contravenționale a responsabililor.

Controalele desfăşurate includ şi executarea de exerciţii de alarmare-evacuare, cu angrenarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru formarea deprinderilor acestora în comportamentul în caz de producere a unei situaţii de urgenţă.

Totodată, concomitent cu acțiunile de verificare s-au executat și activităţi de informare preventivă şi educare a elevilor şi studenţilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă.

Unităţile de învăţământ reprezintă o categorie aparte, prin prisma faptului că aceste categorii de obiective sunt frecventate de acelasi public. Prin activităţile de informare preventivă pe care instituţia noastră le desfăşoară, s-a încercat ca  beneficiarii (preşcolarii, elevii, studenţii şi personalul) să cunoască specificul clădirii, unde sunt amplasate mijloacele de apărare împotriva incendiilor, căile de evacuare, locul de întâlnire în caz de incendiu etc.

În perioada septembrie 2017 – până în prezent, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 57 acţiuni de control și activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unitățile de învățământ.

Pe timpul verificărilor au fost depistate 337 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 337 de sancţiuni, cuprinzând 329 avertismente şi 8 amenzi, în cuantum de  60.500 lei.

De asemenea, în menționată, echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 43 misiuni de recunoaştere în teren, la instituții de învățământ, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.

Toate aceste activități, desfășurate sub coordonarea cadrelor unității noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranță în școli, dar și instruirea copiilor, tinerilor și personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situații de urgență.

  1. Amenda

Punerea în funcțiune a construcțiilor fără obținerea autorizației de securitate la incendiu constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

Totodată, unitățile de învățământ nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu.

  1. AVIZARE/AUTORIZARE unități de învătământ

De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, I.S.U. Prahova fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea şi controlul  administratorilor acestora în ceea ce priveşte securitatea la incendiu.

I.S.U. Prahova este într-o perioadă de reevaluare şi identificare a construcţiilor din unitatea  administrativ teritorială din competenţă, pentru a stabili apartenenţa acestora la noile categorii de construcţii şi amenajări aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Din evidenţele actuale, la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 80 clădiri, după specificul acestora fiind structurate astfel:

  • grădiniţe – 35 clădiri;
  • şcoli – 39 clădiri;
  • săli de sport – 4 clădiri;
  • internat –1 clădire;
  • atelier școală – 1 clădire.

Nr.

Localitate

 

Denumire structură unitate de învățământ

Denumire clădire învățământ

1.       

Ploiești

Colegiul Național „Jean Monet”

A3 INTERNAT

2.       

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”

CORP D SALA SPORT

3.       

Colegiul Național „Mihai Viteazul”

CLĂDIRE A CLĂDIREA SCOLII

4.       

Grădinița cu program prelungit nr. 28

CORP A

5.       

Grădinița cu program prelungit și program normal „Crai Nou”

CLĂDIRE GRADINIȚA

6.       

Grădinița „EXCELSIS”

CLĂDIRE GRADINIȚA

7.       

Liceul Tehnologic de Transporturi

CORP C1

8.       

Școala gimnazială „Grigore Moisil”

SALA DE SPORT

9.       

Școala gimnazială „I A Basarabescu”

CLĂDIRE ȘCOALA

10.   

Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”

CLĂDIRE SPORT

11.   

Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”

CLĂDIRE ȘCOALA

12.   

Școala gimnazială „Sfântul Vasile”

CLĂDIRE ȘCOALA

13.   

Școala Internațională „Spectrum”

CLĂDIRE ȘCOALA

14.   

Câmpina

Liceul Tehnologic Energetic din municipiul Câmpina

CORP A

CORP B

Școala Gimnazială Centrală

CLĂDIRE ȘCOALĂ

15.   

Boldești Scăieni

Școala Gimnazială nr. 2

CLĂDIRE ȘCOALĂ

16.   

Breaza

Grădinița cu program normal „Albinuța” Gura Beliei

CLĂDIRE GRADINIȚA

17.   

Comarnic

Școala Gimnazială Poiana Comarnic

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal nr. 2

CLĂDIRE GRADINIȚA

18.   

Mizil

Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”

CORP C

19.   

Plopeni

Grădinița cu program prelungit și program normal „Frunză de Stejar”

CLĂDIRE GRADINIȚA

20.   

Sinaia

Școala Gimnazială „George Enescu”

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

21.   

Vălenii de Munte

Colegiul Național „Nicolae Iorga” din orașul Vălenii de Munte

SALA SPORT

GIMNAZIU

Grădinița cu program normal nr. 1

CLĂDIRE C1

Grădinița cu program normal nr. 5

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Grădinița cu program normal nr. 4

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”

CORP NOU ȘCOALĂ

ATELIER ȘCOALĂ

22.   

Valea Călugărească

 

Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu – Sișești”

CORP B CLĂDIRE ȘCOALĂ

Școala gimnazială, sat Dârvari

CLĂDIRE ȘCOALĂ

23.   

Bălțești

Liceul tehnologic

CORP B

24.   

Sângeru

Grădinița cu program normal, sat Mireșu Mare

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

25.   

Măneciu

Grădinița cu program normal nr. 3

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

26.   

Bătrâni

Școala Gimnazială

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

27.   

Boldești Grădiștea

Școala gimnazială

CORP B

28.   

Brazi

Școala gimnazială din comuna Brazi, sat Brazii de Sus

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal, sat Bătești

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Grădinița cu program normal și prelungit, sat Brazii de Jos

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Grădinița cu program normal, sat Negoiești

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Școala gimnazială „Antonie Vodă”, sat Popești

CLĂDIRE ȘCOALĂ

29.   

Călugăreni

Grădinița cu program normal

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

30.   

Cocorăștii Colț

Școala gimnazială

CLĂDIRE ȘCOALĂ

31.   

Colceag

Grădinița cu program normal, sat Inotești

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

32.   

Dumbrăvești

Școala gimnazială

CLĂDIRE ȘCOALĂ

33.   

Florești

Școala gimnazială, sat Călinești

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

34.   

Gornet

Școala gimnazială

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

35.   

Gornet Cricov

Școala gimnazială

CORP A

Grădinița cu program normal, sat Țărculești

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

36.   

Gura Vadului

Grădinița cu program normal

CORP C

37.   

Olari

Școala gimnazială

CLĂDIRE ȘCOALĂ

38.   

Plopu

Grădinița cu program normal, sat Nisipoasa

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

39.   

Podenii Noi

Grădinița cu program normal, sat Valea Dulce

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

40.   

Puchenii Mari

Grădinița cu program normal, sat Puchenii Moșneni

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Școala primară, sat Odăile

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal, sat Miroslăvești

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

41.   

Scorțeni

Școala gimnazială

C 1

C 2

C 3

Școala gimnazială, sat Bordeni

CLĂDIRE ȘCOALĂ

42.   

Secăria

Școala gimnazială

CLĂDIRE ȘCOALĂ

43.   

Bucov

Grădinița cu program normal

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

44.   

Mănești

Școala primară, sat Coada Izvorului

CLĂDIRE ȘCOALĂ

45.   

Telega

Școala gimnazială „Alexandru Popescu Telega”

CLĂDIRE ȘCOALĂ

46.   

Drajna

Grădinița cu program normal, sat Drajna de Jos

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

47.   

Tomșani

Școala gimnazială „Prof. Dinu Mihail Dan”, sat Magula

CLĂDIRE ȘCOALĂ

48.   

Rîfov

Școala gimnazială, sat Buda

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Școala primară, sat Mihăilești

CLĂDIRE ȘCOALĂ

49.   

Ariceștii Rahtivani

Grădinița cu program normal, sat Nedelea

CLĂDIREA C2

50.   

Gorgota

Școala gimnazială, sat Potigrafu

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal, sat Potigrafu

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Grădinița cu program normal, comuna Gorgota

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Școala gimnazială, sat Poienarii Apostoli

CLĂDIRE ȘCOALĂ

Grădinița cu program normal, sat Poienarii Apostoli

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

51.   

Șirna

Grădinița cu program normal, sat Varnița

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

Grădinița cu program normal, sat Tăriceni

CLĂDIRE GRADINIȚĂ

52 localități

1 internat, 4 săli de sport, 1 atelier școală, 35 grădinițe și 39 școli

 

80 clădiri