Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” – oferta de școlarizare în învățământul profesional

Daniel Dimache -

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” – oferta de școlarizare în învățământul profesional

COLEGIUL   ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794

e-mail: [email protected]; site: http://www.cevmpl.ro

ŞCOALA PROFESIONALĂ 3 ANI

2021-2022

 

CALIFICAREA:

BUCĂTAR/OSPĂTAR (CHELNER)

VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

 

Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

 

până la 13 noiembrie 2020

            Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar. NOTĂ: ISJ/ISMB transmite solicitările primite de la operatorii economici la unităţile de învăţământ nominalizate în solicitările operatorilor economici sau, în absenţa nominalizării de către operatorii economici a unei unităţi de învăţământ, la unităţi de învăţământ care pot cuprinde în oferta educaţională calificările solicitate.

20 noiembrie 2020

            Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic înaintează la ISJ/ISMB Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei nr. 5 la ordin, împreună cu contractele-cadru încheiate.

până la 27 noiembrie 2020

            ISJ/ISMB centralizează situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi analizează gradul de satisfacere al solicitărilor. ISJ/ISMB identifică împreună cu unităţile de învăţământ soluţii pentru asigurarea unui grad de satisfacere cât mai înalt al solicitărilor operatorilor economici. ISJ/ISMB transmit la CNDIPT situaţia cu locurile propuse la învăţământul profesional, ca răspuns la solicitările operatorilor economici, conform anexei nr. 4 la ordin (fără avizări, în această fază).

până la 4 decembrie 2020

            CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, motivele de nesatisfacere ale acestora la nivel judeţean şi formulează propuneri pentru creşterea gradului de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, pe care le transmite la ISJ/ISMB.

până la 4 decembrie 2020

            ISJ/ISMB definitivează situaţia cu locurile propuse la învăţământul profesional, în urma propunerilor formulate de CNDIPT, conform anexei nr. 4 la ordin (fără avizări, în această fază).

COLEGIUL   ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794

e-mail: [email protected]; site: http://www.cevmpl.ro

 

Cum funcționează învățământul profesional

Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin OMENCS 5033/2016 are următoarele obiective:

  • dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;
  • dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.

Învăţământul profesional  este organizat ca învăţământ cu frecvenţă cursuri de zi.

Absolvirea celor 3 ani de învățământ profesional echivalează cu dobândirea competențelor învățământului obligatoriu.

      Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3, absolvenții putând opta pentru continuarea studiilor prin ciclul superior al liceului.

      Elevii beneficiază de Bursă lunară în valoare de 200 lei.

      Se realizează proba de preselecție a candidaților.

      Dacă numarul candidatilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, proba suplimentara este luată in considerare pentru toate calificările.