Colegiul Economic „Virgil Madgearu” şcolarizează bucătari, cofetari, ospătari, vânzători

Daniel Dimache -

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” şcolarizează bucătari, cofetari, ospătari, vânzători

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794 email: [email protected]; site: http:/jwww.cevmpl.ro

ANUNŢ
ŞCOALA PROFESIONALA 3 ANI
ÎNVĂTĂMÂNT DUAL 3 ANI

CALIFICĂRI: 2020-2021
BUCĂTAR
COFETAR-PATISER
OSPĂTAR (CHELNER)
VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢILE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Vă informăm ca pentru anul şcolar 2020-2021, colegiul îşi propune realizarea unei clase conform Ordinului MEN 5108/04.09.2019, Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi învăţământul profesional pentru calificările mentionate ai sus.
Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat
prin OMENCS 033/29.08.2016 are următoarele obiective:
• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;
• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.
• Învăţământul profesional este organizat ca învăţământ cu frecvenţă cursuri de zi.
• Absolvirea celor 3 ani de învăţământ profesional echivalează cu dobândirea competenţelor învăţământului obligatoriu.
• Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3, absolvenţii putând opta pentru continuarea studiilor prin ciclul superior al liceului.

VĂ AŞTEPTĂM!