Comisie pentru verificarea primelor încasate de conducerea SGU Ploieşti

Mihai Ciobanu -

Comisie pentru verificarea primelor încasate de conducerea SGU Ploieşti

Viceprimarul cu atributii de primar, Iulian Liviu Teodorescu, a dispus constituirea unei comisii de verificare a modului în care conducerea și angajații S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. au beneficiat de prime, sporuri și bonusuri de performanță, în perioada iulie 2014 – martie 2015.

Menționăm că, privitor la legalitatea și oportunitatea acordării drepturilor sus menționate, comisia amintită va realiza verificarea în perioada 8 iunie – 16 iunie 2015, urmând ca rezultatul verificării să fie adus la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.