Comuna Bărcăneşti, prima din judeţ care închiriază pajiştile crescătorilor de animale

Daniel Dimache -

Comuna Bărcăneşti, prima din judeţ care închiriază pajiştile crescătorilor de animale

Primăria Bărcăneşti este prima din judeţul Prahova care a realizat închirierea de pajişti prin atribuire directă crescătorilor de animale, conform prevederilor noii legislaţii (Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991). Suprafaţa totală de pajişte -islazurile -aflată în proprietatea comunei Bărcăneşti este de 127,57 hectare, distribuită în cele 5 sate ale unităţii administrativ-teritoriale (Bărcăneşti 32 ha, Tătărani 20,8 ha, Ghighiu 22,8 ha, Româneşti 30 ha, Puşcaşi 19,8 ha).
Trecerea acestei iniţiative a Primăriei prin Consiliul Local nu a fost uşoară, la prima şedinţă când a fost pus pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre fiind respins pentru că nu a întrunit necesarul de 2/3 din voturi ale consilierilor, fiind vorba despre o hotărâre care priveşte patrimoniul localităţii (9 voturi pentru, 3 abţineri, 1 împotrivă). Primarul Valeriu Lupu, iniţiatorul proiectului, a insistat însă şi, la circa o săptămână a convocat o nouă şedinţă extraordinară, cu acelaşi punct pe ordinea de zi, fiind prezenţi de data aceasta şi cetăţeni ai comunei interesaţi. A fost unanimitate la „al doilea tur”, astfel încât au început procedurile.
S-au înscris pentru a primi cu chirie pajişte pentru păşunat 39 de crescători de animale din toate satele comunei, după ce au prezentat actele necesare, inclusiv adeverinţă de la medicul veterinar, certificat fiscal că nu au datorii la impozite şi taxe, adeverinţă care să ateste că animalele au fost înscrise la Registrul Agricol. Au avut posibilitatea să se înscrie şi să primească pajişte toţi locuitorii comunei Bărcăneşti interesaţi şi care îndeplinesc condiţiile cerute.
Totul s-a făcut ca la carte, după un regulament care stabileşte dimensiunea suprafeţelor care se atribuie pe cap de animal, dar şi o destinaţie clară a paşunilor din fiecare sat pentru fiecare specie. Crescătorilor de animale li se atribuie loturile cu chirie, pe rând, după principiile enumerate, dar şi cel al apropierii de domiciliu sau de locul unde sunt crescute animalele, procedură aflată în derulare.
Preţul minim de închiriere aprobat este de 158,40 lei/an/hectar, iar durata contractului de închiriere este de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 ani.
„Pajiştile au fost formate prin punerea în comun a pământurilor de către înaintaşii noştri. Acum, prin acest act, în opinia mea facem o reparaţie dându-le înapoi, chiar şi cu chirie, locuitorilor comunei, de fapt urmaşi ai celor cărora le-au aparţinut iniţial terenurile, ca să le folosească pentru păşunat. Am creat şanse egale pentru toţi locuitorii comunei şi este foarte bine că avem un număr mare de crescători care au accesat această facilitate pe care le-o oferă administraţia locală”, a declarat primarul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu.

 

Foto: generică.