….11.2021

„Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Rafov, județul Prahova”

cod proiect SMIS 143217

Comuna Rafov a semnat în data de 11 noiembrie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Rafov, județul Prahova „, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Componenta 1 – Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a    crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, număr contract 698/11.11.2021.

Valoarea totală a contractului este de 403.329,63 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare  Regională (100%).

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurarii în bune condiții a serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:

1. Reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ – pana la 0%.

2. Dotarea salilor de clasa cu echipamente de dezinfectare a aerului si suprafetelor astfel incat accesul elevilor la clasa sa se faca in deplina siguranta din punct de vedere sanitar.

3. Dotarea unitatilor de invatamant cu materiale sanitare in vederea reducerii riscului de contaminare.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

1. Asigurarea dotarii unitatilor de invatamant cu:

  • masti de protectie (46.420 bucati masti)
  • manusi chirurgicale de protectie: 440 perechi
  • dispensere automate: 11 bucati
  • covoare dezinfectante intrare: 19 bucati
  • sapun lichid antibacterian: 232,10 litri
  • clor dezinfectant pentru podele si toalete: 1.144 litri
  • dezinfectant pentru suprafete – banci, scaune, catedra, geamuri, usi): 2.310 litri
  • lampa UVC antibacteriana: 42 buc

2. Asigurarea misiunii de audit si certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plată aferente proiectului 

3. Asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului 

4. Asigurarea acţiunilor obligatorii privind transparenţa pentru proiectul finanţat din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare

Date de contact:

Adresa: Sat Moara Domneasca, Com. Râfov nr. 235, județul Prahova, cod postal 107495, 

Telefon: +40 (0)244.478.416

Fax: +40 (0)244.478.589

E-mail: [email protected]