Comuna Râfov, acorduri de cooperare cu o stațiune din țară și o localitate din Republica Moldova

Daniel Dimache -

Comuna Râfov, acorduri de cooperare cu o stațiune din țară și o localitate din Republica Moldova

În cadrul ședinței de consiliu din luna martie 2023, consilierii locali au hotărât, la propunerea primarului Paul Costin Cazanciuc, încheierea unor acorduri de cooperare a comunei Râfov cu două localități, una din țară și cealaltă din Republica Moldova. 

Astfel, se stabilesc relații de prietenie și cooperare între localitatea prahoveană și stațiunea (comuna) Moneasa, din județul Arad, la nivel instituțional, dar și între locuitorii celor două comune.

În cadrul acestei cooperări, vor avea loc schimburi de experiență între autoritățile locale, dar și la nivel de asociații patronale și oameni de afaceri, se vor efectua stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc. Se vor derula proiecte de dezvoltare economică și socială, vor fi organizate împreună expoziții și târguri cu produse industriale și agroalimentare. Cooperarea se va face după un program de lucru stabilit anual, iar părțile vor putea invita să participe în derularea proiectelor comune și alte autorități din România – locale, centrale sau din străinătate. Acordul a fost încheiat pe durată nedeterminată.

O înțelegere de cooperare se încheie între comuna prahoveană Râfov cu satul Cobîlea, raionul Șoldănești, din Republica Moldova, atât pentru a consolida relațiile de prietenie și cooperarea între autoritățile publice locale din cele două state, dar și pentru a contribui la procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Acordul de cooperare, unul complex și în spiritul întăririi relațiilor frățești, se va derula în mai multe domenii: administrația publică locală, economie și turism, cultură, sport, învățământ, apărarea civilă și siguranța persoanelor, organizații non-guvernamentale.

Documentul de cooperare prevede că vor avea loc schimburi de delegații oficiale, de experți și specialiști, dar și din rândul populației locale. 

Înțelegerea respectivă va fi încheiată pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire pentru o nouă perioadă similară.