Comunicat de presă: Acţionarii majoritari ai SC Uztel SA cer oprirea abuzurilor comise în procedura de insolvenţă

Redactia -

PLOIEŞTI (26 noiembrie 2012) – Asociaţia ”Uztel” Ploieşti, acţionarul majoritar al SC Uztel SA Ploieşti, atrage atenţia opiniei publice şi comunităţii de business asupra unor abuzuri fără precedent, comise de societaţile de insolvenţă Euroinsol Consulting SPRL Ploieşti şi Euro Insol SPRL Bucureşti, de firme şi persoane care au ca scop dezindustrializarea României şi de câţiva reprezentanţi ai Justiţiei. Victima acestui mecanism este SC Uztel SA Ploieşti, o societate cu tradiţie şi expertiză de peste 100 de ani în domeniul utilajelor petroliere, care are şansa obiectivă a unei dezvoltări remarcabile în contextul pieţelor regionale şi internaţionale.

             Constantin Trestioreanu, preşedinte al Asociaţiei ”Uztel” Ploieşti, declară: ”Semnalăm săvârşirea unor infracţiuni care aduc atingere securităţii economice, deci a securităţii naţionale a României, prin subminarea industriei de echipament petrolier. Timp de mai mulţi ani, mai multe persoane şi societăţi au acţionat cu premeditare, având conexiuni şi în Justiţie, pentru aducerea SC Uztel SA pe pierdere, cu scopul de a o falimenta şi de a valorifica activele industriale prin lichidare, la preţuri derizorii”.

           Cele mai flagrante elemente ale acestui caz sunt următoarele:

           1. Administratorii judiciari Euroinsol Consulting SPRL Ploieşti, reprezentat prin Alina Maer, şi Euro Insol SPRL Bucureşti, reprezentat prin Remus Borza, nu respectă o decizie a instanţei şi îi interzic ilegal Administratorului Special, care a propus planul de reorganizare a SC Uztel SA, să îşi exercite dreptul de administrare a societăţii şi de coordonare a activităţii acesteia. Prin sentinţa 1282 pronunţată la data de 09.10.2012, în dosarul nr. 4732/105/2010, de către Tribunalul Dolj, s-a confirmat Planul de Reorganizare propus în 2011 de către debitoare prin Administratorul Special şi s-a dispus reorganizarea activităţii pe o perioadă de 3 ani.

           Conform legii şi Planului de Reorganizare, administrarea şi conducerea societăţii revin administratorului special, iar administratorul judiciar are doar rolul de supraveghere. Ulterior pronunţării sentinţei, la data de 29.10.2012, administratorul judiciar a interzis accesul în sediul SC Uztel SA Ploieşti al Administratorului Special şi al Preşedintelui acţionarului majoritar.

           Preluarea administrării companiei Uztel SA de către administratorul judiciar este ilegală şi contrară dispozitivului sentinţei menţionate. Administratorul judiciar îşi bazează poziţia numai pe o presupusă modificare a Planului de Reorganizare din iulie 2012, când s-a acţionat împotriva procedurilor şi a legilor de organizare a Adunării Generale a Creditorilor. (detalii în Anexa 1).

2. Abuzul administratorului judiciar a fost înlesnit, într-un mod scandalos, de erorile cuprinse în Sentinţa 1282. Astfel, instanţa se referă la SC Uztel SA Ploieşti drept ”societatea falită, neavând bunuri în patrimoniu”. Precizăm că Uztel SA este o societate în reorganizare, nu în faliment, şi deţine bunuri în patrimoniu.

De asemenea, instanţa afirmă: ”debitorul va exercita dreptul de administrare prin administratorul judiciar”. Sperăm că ne aflăm în faţa unei alte erori de redactare, varianta corectă fiind referirea la administratorul special, conform dispozitivului aceleiaşi sentinţe şi Legii 85/2006. (detalii în Anexa 2)

În plus, la acest abuz au contribuit ANAF, prin directorul Direcţiei Juridice Ioana Toma, şi DGFP Prahova, prin directorul executiv Nicolae Popovici si consilierul juridic Marius Georgescu, care au solicitat în mod nelegal ca administarea societăţii să fie în sarcina administratorului judiciar.          

3. Legea 85/2006 prevede că toate cheltuielile aferente procedurii de insolvenţă sunt suportate din averea debitorului, prin constituirea unui fond special, alimentat inclusiv prin “preluarea a 1,5% din sumele recuperate”. Legea nu prevede sintagma “administratori judiciari”.

În practică, Euroinsol Consulting SPRL Ploieşti şi Euro Insol SPRL Bucureşti au format un consorţiu, care îşi însuşeşte 3% din sumele recuperate. Această situaţie este în mod evident ilegală, putând aduce precedente periculoase, precum formarea unui “consorţiu” din 30 de administratori judiciari, care cer 45% din sumele recuperate de societate.

4. Euroinsol Consulting SPRL Ploieşti şi Euro Insol SPRL Bucureşti au susţinut iniţial, cu complicitatea ANAF şi a instanţelor de judecată, un plan de reorganizare propus de ING Bank NV Amsterdam, care avea ca scop falimentul Uztel SA şi lichidarea activelor societăţii. Acest plan a fost declarat nelegal de Curtea de Apel Craiova, prin decizia 648/2012.

           De asemenea, într-un raport din 2010, administratorul judiciar Euroinsol Consulting SPRL, prin Alina Maer, propune trecerea la faliment, în pofida faptului că debitoarea şi-a manifestat expres intenţia de reorganizare, dispunând de toate condiţiile tehnice şi comerciale de realizare de profit, printr-un management de bună-credinţă şi profesional. Activităţile ilegale şi rău intenţionate ale doamnei Alina Maer fac obiectul unei sesizări disciplinare către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) şi al mai multor dosare penale (ex: dosarul nr. 526/P/2012, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti). Prin atitudinea demonstrată recent, UNPIR se face complice la aceste activităţi ilegale, tergiversând luarea unei decizii privind-o pe Alina Maer.

            

Scurt istoric:

2008 – Directorul general Dinu Ion angajează credite la ING Bank în valoare de 3 mil. Euro, pe care le garantează cu toate activele societăţii, în mod evident subevaluate. Creditul nu este rambursat în mod deliberat, pentru a permite executarea ipotecilor.

2010 – Se declară insolvenţa SC Uztel SA. Dinu Ion o nominalizează pe Alina Maer drept administrator judiciar.

2012 – Instanţa confirmă Planul de Reorganizare propus de administratorul special. Administratorul judiciar îl împiedică, cu complicitatea ANAF si DGFP Prahova, în mod ilegal, pe administratorul special să pună în aplicare Planul de Reorganizare.

Background

– SC UZTEL SA are 110 ani vechime pe piaţa de utilaje petroliere, atestările tehnice româneşti şi internaţionale, dotări de ultimă generaţie, oferte din piaţă internă şi externă, care permit prezenţa companiei în circuitul economic şi păstrarea a sute de locuri de muncă.

– SC UZTEL SA este o societate privatizată în 2004, în condiţii legale, obligaţiile asumate de cumpărător fiind îndeplinite conform contractului, stare de fapt confirmată de AVAS.

– SC UZTEL SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti, tranzacţionarea acţiunilor fiind suspendată în perioada derulării procedurii de insolvenţă.

– Asociaţia ”UZTEL” Ploieşti, cu sediul în strada Mihai Bravu, nr. 243, Ploieşti, Judeţul Prahova, este acţionar majoritar al SC Uztel SA, cu un pachet de 83,84%.