Proiect: DEZVOLTAREA ACTIVITAŢII DESFAŞURATE DE S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L.

Actualitate

Vlad Preda

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Ploieşti, 20 iulie 2018

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA ACTIVITAŢII DESFAŞURATE DE S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L.
Beneficiar: S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L.

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA ACTIVITAŢII DESFAŞURATE DE S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L.
Beneficiar: S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L.
Locul de implementare al proiectului: Municipiul Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, Demisol West Mall
Ploiesti, Judetul Prahova
Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Autoritatea de management pentru POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice
Organismnul Intermediar: Agentia pentru Dezvoltarea Regionala Sud Muntenia
Perioada de implementare a proiectului: 17 luni, repspectiv intre data 14.03.2017 si 30.07.2018
Valoarea totala a proiectului: 197.087,80 Lei
Valoarea totala eligibila: 197.087,80 Lei
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 134.019,70 Lei
Valoarea eligibila nerambursabia din bugetul national: 23.650,54 lei
Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 39.417,56 Lei
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea microintreprinderii S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L. si
consolidarea pozitiei pe piata a acesteia in domeniul economic privind serviciile de fitness.
Obiectivele specifice ale proiectului (OS) sunt:
OS1 Cresterea CA minimum cu 2500 lei fata de nivelul înregistrat în exercitiul financiar anterior, 2016, ca
urmare a introducerii de noi servicii in cadrul microintreprinderii S.C. ELIDEI STARGYM FITNESS S.R.L.;
OS2 Cresterea numarului de angajati cu 5 persoane, fata de media anului 2016, cat si mentinerea numarului
existent pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse;
OS3 Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microintreprinderii prin dezvoltarea activitatii
de fitness, ca urmare a achizitionarii de echipamente tehnologice noi.
Proiect co-finantat din Fondul European De Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Regional 2014-2020 
Date de contact: Manager de proiect: Eliza Elena Popescu
Telefon: 0721897661; E-mail: westgymploiesti@yahoo.com

Citeste mai departe

Statistici T5
Inline
Inline