Comunicat referitor la documentul „Scrisoare deschisă – Rafinăria Steaua Română Câmpina”

Daniel Dimache -

Comunicat referitor la documentul „Scrisoare deschisă – Rafinăria Steaua Română Câmpina”
 
 
 
Asociația Cultural Educativă pentru Protejarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric – ”Suntem România!” a transmis pe adresa redacției noastre următorul document: 

 

Comunicat referitor la documentul „Scrisoare deschisă – Rafinăria Steaua Română Câmpina”, semnat de către cercetători renumiți și transmis către Direcția Județeana pentru Cultură Prahova,  Ministerul Culturii și Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

 

Noi, membrii Asociației Cultural Educative pentru Protejarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric – ”Suntem România!” luăm act de demersul public inițiat de dl. Mădălin Cristian Focșa, a cărui inițiativă o susținem, considerând-o o dovadă a corectitudinii pozițiilor publice și demersurilor inițiate de Asociația noastră, pe parcursul anilor 2021 – 2022, în vederea clasării în Lista Monumentelor Istorice a Rafinăriei ”Steaua Română” – Câmpina.

Scrisoarea deschisă redactată de dl. Mădălin Cristian Focșa confirmă integral justețea argumentelor pe care ne-am bazat repetatele solicitări scrise adresate Direcției Județene pentru Cultură Prahova, materializate în final prin declanșarea în data de 9 Decembrie 2021 a procedurii de clasare în Lista Monumentelor Istorice a acestui deosebit de valoros ansamblu tehnico-istoric.

Chiar dacă înțelegem și apreciem întreaga activitate a semnatarului scrisorii deschise, totuși nu putem trece cu vederea unele aspecte și fapte pe care documentul dat publicității nu le menționează în explicit:

Afirmația făcută de dl. Focșa în conformitate cu prevederile Art. 14 din Legea Nr. 422/2001, în virtutea căreia „timp de maxim 12 luni de la declanșarea procedurii de clasare, obiectivul a beneficiat de regimul juridic al monumentelor istorice”, deși corectă din punct de vedere juridic, poate fi considerată doar parțial validă, deoarece ea nu menționează faptul că actualul proprietar al rafinăriei în discuție a inițiat un demers juridic de contestare a deciziei declanșării clasării în Lista Monumentelor Istorice, proces ce se află încă pe rol.
În această situație, obiectivul istoric in discuție – rafinăria- își păstrează chiar și în acest moment statutul de monument istoric, intrând sub incidența Art. 15. alin 7 din Legea Nr. 422/2001, ce stabilește indubitabil faptul că „în situația introducerii unei acțiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanșării procedurii de clasare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile asupra bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice”. 

Deși susținem poziția d-lui Focșa și apreciem activitatea de documentare pe care a realizat-o, materializând-o prin studiul istoric la care face referire în textul scrisorii deschise și prin fișele analitice anexate ei, trebuie sa menționăm că, totuși, din nefericire, acest demers, deși salutar, nu poate avea vreo relevanță asupra situației actuale în care se găsește Rafinăria „Steaua Română” Câmpina, din moment ce chiar semnatarul documentului invocă foarte clar prevederile Art. 4 din Normele Metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, în virtutea căruia: „Fișa analitică de inventariere a unui monument istoric este realizată de către un specialist atestat de Ministerul Culturii și Cultelor”, iar „în cazul în care în cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor nu este încadrat un specialist atestat, fișa analitică de inventariere este realizată de către un expert sau specialist atestat de Ministerul Culturii și Cultelor”.

Apreciem in mod deosebit valoarea documentară a fișelor întocmite de dl. Focșa și înțelegem motivele acțiunii sale, dar nu putem să nu ne manifestăm regretul că această vastă documentație are un caracter neoficial și nu poate reprezenta decât un material auxiliar pe care un expert autorizat se va baza (posibil și chiar recomandăm călduros aceasta) în momentul întocmirii unor Fișe analitice definitive, realizate integral în cadrul instituit prin Ordinul Nr. 2260/18 aprilie 2008, documente ce vor putea fi ulterior introduse în dosarul de clasare ce ar urma să fie întocmit conform prevederilor Art. 14 din acest text de lege.   

Deși lăudabilă inițiativa d-lui Focșa, din păcate nu se detaliază o serie de aspecte esențiale pentru clarificarea actualei situații în care se află Rafinăria „Steaua Română” Câmpina, nereușind să impulsioneze generarea unui răspuns oficial prin care să fie explicată în mod indubitabil și argumentat lipsa de acțiune a autorităților legal îndreptățite să inițieze și să sprijine orice inventariere a respectivului monument istoric:
– tergiversarea constantă a elaborării documentației necesare a fi introduse în dosarul de clasare 
– pasarea în mod total contrar oricăror prevederi legale a responsabilității întocmirii respectivului dosar către inițiatorii demersului de clasare;
– refuzul de a aloca ori de a solicita organismelor ierarhic superioare o alocare a sumelor necesare derulării în termenul legal a amplei cercetări necesare în cadrul procedurii de clasare a obiectivului;
– lipsa de implicare în demersurile menite să faciliteze accesul în interiorul rafinăriei a unei comisii formate din experți și lipsa oricărei comunicări cu actualii proprietari ai săi,

Acestea fiind întrebări legitime formulate oficial si public în mod repetat de membrii asociației noastre, întrebări la care până în momentul de față nu s-a primit nici un răspuns.

Menționând acestea, noi, membrii Asociației Cultural Educative pentru Protejarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric – ”Suntem România!”, apreciem in mod deosebit demersul inițiat de dl. Mădălin Cristian Focșa și de către ceilalți semnatari, unii fiind chiar colaboratorii ori susținătorii Asociației noastre încă de la început în aceste acțiuni, astfel încât reiterăm disponibilitatea noastră de a colabora cu orice instituție, organizație non-guvernamentală, persoană publică ori privată interesată să sprijine acțiunile menite să genereze o deblocare cât mai grabnică a impasului în care se află procedura de clasare a Rafinăriei ”Steaua Română” Câmpina.

Sperăm doar ca acțiunile precum cea inițiată de semnatarul scrisorii deschise să nu fie deja tardive și să nu fie lipsite de forța și susținerea publică necesară pentru a genera o schimbare imediată a situației în care se găsește monumentul istoric a cărui salvare, restaurare și reconversie am propus-o în mod constant, pe parcursul întregii perioade scurse din momentul în care Asociația noastră a documentat și a formulat prima solicitare de clasare a sa. 

Membrii Asociației Cultural Educative pentru Protejarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric – ”Suntem România!”