Comunicatul Prefecturii Prahova cu privire la majorarea salariilor funcţionarilor

Mihai Ciobanu -

Comunicatul Prefecturii Prahova cu privire la majorarea salariilor funcţionarilor

Comunicat de presă

 

În data de 23.07.2015, Instituția Prefectului județul Prahova a primit adresa nr. BCP8899/ 23.07.2015 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, prin care se făcea cunoscut că unitățile administrativ teritoriale din județul Prahova (mai puțin comunele Berceni și Salciile) au solicitat majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2015. Centralizarea acestora a fost transmisă de către D.G.R.F.P. Ploiești la Ministerul Finanțelor Publice cu adresa nr.8317 / 14.07.2015 pentru aprobarea modificării plafonului.

Motivat de această și ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/ 2015, potrivit cărora ‘autoritățile administrației publice locale pot stabili o creștere salarială pentru personalul angajat în instituțiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

A) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

B) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale’,

Instituția Prefectului a întocmit adesa cu nr. 11461/ 27.07.2015 prin care atenționa unitățile administrativ teritoriale că este necesar sa respecte prevederile legale menționate mai sus la acordarea majorării salariale de până la 12%, având în vedere ca până la această dată, 102 unități administrativ teritoriale nu îndeplinesc condițiile de nivel maxim de cheltuieli de personal pentru efectuarea creșterii salariului pentru personalul angajat așa cum reiese din datele transmise de către acestea la D.G.R.F.P. Ploiești.

Precizăm ca la data prezentei, Prefectul nu a formulat nicio plângere la instanță de contencios administrativ împotriva dispozițiilor emise de primari în sensul celor de mai sus. Au fost formulate numai proceduri prealabile (s-a solicitat revocarea acestora de către emitent) pentru actele administrative care au fost emise fără să fie îndeplinite cumulativ cele două condiții prevazute de OUG nr.27 /2015.

În consecință, Instituția Prefectului nu a solicitat autorităților administrației publice locale să nu pună în aplicare actul normativ în cauză ci respectarea întru totul a dispozițiilor legale cuprinse în acesta.

Biroul de Presă