Concursul județean de creație a elevilor și a profesorilor „Alexandru Tudor-Miu – Întâlnire cu Pasărea Phoenix” ediția a III-a

Redactia -

Concursul județean de creație a elevilor și a profesorilor „Alexandru Tudor-Miu – Întâlnire cu Pasărea Phoenix” ediția a III-a

I. OBIECTIVE

– Promovarea valorilor locale și regionale în domeniul artelor literare și politice, astfel încât participanții să capete încredere în forțele proprii.

– Descoperirea unor talente noi, care se pot dezvolta și confirma în viitor, contribuind astfel la prestigiul ȘCOLII și al comunităților cărora le aparțin.

II. SECȚIUNILE CONCURSULUI:

– Creații literare. Poezie: 3-5 poezii/participant

– Compoziții plastice. Pictopoezie, caligramă: ilustrarea temelor din poemele volumului „Întâlnire cu pasărea Phoenix” de Alexandru Tudor-Miu, tehnica de lucru – la alegere: dimensiuni A3, pentru afișe – 50/70cm.

III. TAXA DE PARTICIPARE: 20 RON

– va fi trimisă prin mandat poștal/personal pe adresa liceului, prof. Elena Petrescu, Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, str. Griviței, nr.1, jud. Prahova, cod 105600, cu mențiunea: Pentru „Alexandru Tudor-Miu- Întâlnire cu pasărea Phoenix”, ediția a III-a.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE: ANEXA 2

1. Pot participa toți elevii/profesorii din liceele prahovene

2. Lucrările, însoțite de fișa de înscriere (conform secțiunii alese, descărcate de pe site-ul www.ltenergetic.ro, secțiunea Activităţi) și vor fi depuse în perioada 01.09.2012-31.01.2013 (data expedierii).

3. Creațiile literare vor fi tehnoredactate în format A4, la 1.5 rânduri, cu margini egale de 2 cm, folosind font Times New Roman, mărimea 12, cu diacriticele limbii române (ă,î,â,ș,ț).

4. Toate modurile de exprimare plastică sunt permise: grafică (cărbune, grafit, tuș), pictură (acuarelă, ulei, acril, guașă), colaj, tehnică mixtă etc. Lucrarea va fi însoțită de un motto (același la toate lucrările/diferit de versurile lui Alexandru Tudor-Miu care au inspirat realizarea plastică, aflat pe verso alături de versurile care l-au inspirat pe artist. Lucrările nu se returnează.

5. Jurizarea lucrărilor și criteriile de evaluare (ANEXA 3)

6. Declarația (Anexa 4)

7. Premierea va avea loc în data de 26.02.2103, între orele 10.00-14.00 la sediul Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina.

8. Toți participanții și profesorii îndrumători primesc diplome. Se va edita pe suport electronic o Antologie cu creațiile participanților.

9. Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați.

 

Coordonator proiect: prof. Elena Petrescu, tel. 0723614230, e-mail: [email protected]