Conflict de muncă la SGU Ploieşti

Redactia -

Conflict de muncă la SGU Ploieşti

Sindicatul Liber Șansa, sindicat reprezentativ la nivelul S.C. Servicii de Gospodărie Urbana
Ploiești S.R.L. a notificat pe data de 14.08.2017 angajatorul susmenționat cu privire existenta
premiselor declanșării unui conflict de munca.
Conflictul de munca urmează a se declanșa ca urmare a faptului ca managementul SC Servicii
de Gospodărie Urbana S.R.L. nu a răspuns afirmativ următoarelor solicitări ale sindicatului
reprezentativ Sindicatul Liber SANSA:

1. Stoparea practicilor de tergiversare a negocierilor la noul contract colectiv de munca
soldate cu depășirea celor 60 de zile asumate de părți la începerea negocierilor si
finalizarea negocierilor, in cel mai scurt timp posibil (ne aflam in situația in care nici
protocolul semnat pe durata negocierilor nu mai are valabilitate)
2. Respectarea protocolului semnat si negociat in sensul acordării tichetelor de masa la
valoarea stabilita prin acesta (12 lei / tichet pentru fiecare zi lucrata)
3. Retragerea intenției de reluare a negocierilor CCM (conducerea societății și-a exprimat
intenția de a solicita o nouă comisie de negociere, tot ceea ce s-a negociat si acceptat de
părți până acum fiind practic anulat), întrucât nu exista o baza legala la acest moment
pentru o astfel de abordare si nu exista nici un fel de garanție că ceea ce s-a negociat până
acum rămâne valabil.
4. Anularea Deciziilor CA prin care se solicită aprobări exprese pentru orice mărire salarială
sau alte beneficii decizii nelegale și netemeinice care conduc la nerespectarea principilor
prevăzute de legislație privind egalitatea părților la negocieri și invitarea Sindicatului
Reprezentativ la toate ședințele CA si AGA in care se dezbat masuri privind situația
economico-financiara ce afectează salariații.
5. Stabilirea unor membri în comisia de negociere din partea angajatorului care să aibă
autoritate și capacitatea de a negocia în cunoștința de cauză şi de a lua decizii cu celeritate.
De asemenea respectarea numărului de minim 6 membri în comisie conform deciziei inițiale
de la declanșarea negocierilor. Reamintim refuzul CA de a desemna o a șaptea persoană
pentru a respecta paritatea în cadrul comisiei de negociere şi refuzul informal de a desemna
membri supleanți din partea Angajatorului, situație ce a condus la blocarea negocierilor.
6. Respectarea cerințelor privind Grile de Salarizare si Spor de vechime enunțate în cadrul
negocierilor.
7. Respectarea principiilor privind „la munca egala remunerație egala” la nivelul patronatului
Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin aprobarea unor grile de salarizare la nivelul celor
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru personalul angajat în cadrul
structurilor sale.
8. Renunțarea la practicile de intimidare a reprezentanților salariaților și a persoanelor ce
intenționează ce participe la acest conflict de munca, inclusiv prin amenințări de concediere
sau de mutare a locului de munca.
9. Încetarea răzbunărilor pe criterii non profesionale ( ci de apartenenta la diverse grupuri
de interese mai mult sau mai puțin legitime)
10. Respectarea prevederilor legale privind condițiile de munca (reducerea timpului de lucru
în perioadele caniculare, acordarea echipamentelor individuale de protecție la nivelul si
calitatea celor prevăzute de lege, refacerea analizelor de risc cu respectarea cerințelor de
participare a reprezentanților salariaților, asigurarea parității în cadrul CSSM, revizuirea și
transparentizarea normelor de lucru cu consultarea reprezentanților salariaților).

Respectarea drepturilor salariaților privind remunerația și virarea reținerilor în termene
rezonabile, și nu așa cum se fac la acest moment după criterii aleatorii.
Având în vedere soluțiile propuse de noi în cadrul notificării sperăm ca în ultimul
ceas factorii decidenți de la nivelul S.C. Servicii de Gospodărie Urbana Ploiești S.R.L. să
se angajeze într-un dialog real și constructiv pentru stingerea acestei situații neplăcute în
cel mai scurt timp posibil.
Totodată atragem atenția că orice acțiune spontana a angajaților în perioada
următoare nu este și nu poate fi atribuită sindicatului atâta timp cât atitudinea
managementului actual al societății a fost una de forță și nu de cooperare cu angajații
nemulțumiți. La momentul declanșării unor acțiuni sindicale organizate vom notifica în
consecință.
Reamintim că în urma luptelor pentru preluarea conducerii societății angajații au
fost privați de drepturi negociate, un nou acord colectiv de muncă nu a fost încheiat în
termenul de 60 de zile de la declanșarea negocierilor și că până la data prezentei plata
salariilor a fost întârziate din motive care nu ne-au fost comunicate până în prezent.
Sindicatul Liber SANSA este unic sindicat reprezentativ la S.C. Servicii de
Gospodărie Urbana Ploiești S.R.L. conform deciziei instanței rămasă definitivă în luna mai
a acestui an.

Președintele sindicatului Liber SANSA
Dr. Ing. Ionut Cristian IONESCU