Consilier local din Băicoi declarat incompatibil de ANI

Mihai Ciobanu -

Consilier local din Băicoi declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui HURLOIU ALEXANDRUConsilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului BăicoiJudețul Prahova, întrucât, începând cu data de 30 iunie 2012, deține, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de coordonator în cadrul Sucursalei Băicoi a S.C. Hidro Prahova S.A., încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţia de consilier local […] este incompatibilă cu: funcţia de […] manager […] la […] societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local […] şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.

HURLOIU ALEXANDRU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 8 mai 2015