Consiliul Judeţean lansează două noi proiecte cu fonduri europene în Prahova

Redactia -

Consiliul Judeţean lansează două noi proiecte cu fonduri europene în Prahova
  • Miercuri, 10 iulie, are loc conferinţa de lansare a două noi proiecte ce vor fi realizate în Prahova cu fonduri europene. Acestea sunt:
  • 1. “Creșterea accesibilității către partea de nord a polului de creștere, în special către Spitalul Județean Prahova, prin realizarea pasajului rutier în continuarea DJ 102 peste DN 1B“finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere – domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Subdomeniul: Poli de Creștere;
  • 2. “Restaurarea și consolidarea Conacului Pană Filipescu“ – finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea /modernizarea infrastructurilor conexe.