Consiliul Județean a aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul pentru Varianta Ocolitoare Păulești

Daniel Dimache -

Consiliul Județean a aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul pentru Varianta Ocolitoare Păulești

În ședința de ieri, Consiliul Județean Prahova a aprobat principalii indicatori tehnico-economici, precum și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI”, o investiție capitală pentru comuna din vecinătatea Ploieștiului.

 

Vă prezentăm principalii Indicatori Tehnico–Economici aprobați pentru obiectivul ”VARIANTA OCOLITOARE PĂULEȘTI”:

Beneficiar: – Județul Prahova
Autoritate contractantă: – Consiliul Județean Prahova
Amplasament: – drumuri: DJ 102, DJ 155 și DJ 100F
Valoarea totală în lei: 175.347.812,70 lei cu TVA
din care: C+M: 156.448.941,20 lei cu TVA

Indicatori tehnici
─Lungime drum: 9,184 m;
─Pod peste Pârâul Dâmbu – km 2+090;
─Pod peste Valea Surlei – km 4+790;
─Pasaj peste CF – km 5+680;
─Pod peste canal ANIF – km 8+220.
─Structuri casetate pentru traversarea drumurilor locale si de exploatare: 5 bucăți
─Lungime pista pentru biciclete: 9,184 m;
─Lățime parte carosabila drum: 7.50m;
─Intersecții cu drumuri clasificate: 3 intersecții giratoare cu DJ 102, DJ 155 și DJ 100F;
─Lungime drum tehnologic: 8,309 m.

Durata de execuție: 18 luni
Finanțarea obiectivului: buget local/buget de stat, alte surse de finanțare constituite legal.