Consiliul Judeţean finanţează amenajarea unei parcări lângă Spitalul de Urgenţă Ploieşti

Mihai Ciobanu -

Consiliul Judeţean finanţează amenajarea unei parcări lângă Spitalul de Urgenţă Ploieşti

Consiliul Judeţean Prahova va finanţa amenajarea unei parcări în vecinătatea Spitalului Judeţean de Urgenţă. Proiectul va fi supus aprobării în şedinţa CJ Prahova din data de 8 aprilie. Iată textul expunerii de motive a acestui proiect:

„După realizarea Unităţii de Primiri – Urgenţe a Spitalului Judeţean, s-a constatat că accesul
autovehiculelor speciale – ambulanţe în incinta acestuia se efectuează cu dificultate şi cu blocaje din cauza
aglomeraţiei produse de autoturismele staţionate şi parcate în zona intrării, autoturisme aparţinând
proprietarilor blocurilor de pe cealaltă parte a străzii Găgeni şi, în special, a taximetrelor şi a
autovehiculelor aparţinând persoanelor aflate în vizită la bolnavii internaţi. Acest lucru afectează grav
promptitudinea rezolvării problemelor medicale.
Pentru fluidizarea accesului ambulanţelor, având în vedere că zona parcării şi accesului la Unitatea
de Primiri – Urgenţe se află în administrarea Consiliului Judeţean Prahova, a fost închisă parcarea
permiţându-se accesul şi folosirea acesteia numai pentru personalul medical cu intrare/ieşire în zona porţii
2, a fost separat de parcare şi restricţionat accesul spre UPU, permiţându-se numai accesul ambulanţelor şi
direcţionarea acestora prin separarea fluxului de intrare de cel de ieşire.
În aceste condiţii, persoanele care vin în vizită la bolnavii internaţi nu mai dispun de spaţii de
parcare, aglomerând drumul lateral spre pepinieră şi terenul viran limitrof acestuia, circulaţia în zonă
desfăşurându-se cu greutate, în condiţii de stres, nesiguranţă şi disconfort, cu sporirea riscului de
producere a accidentelor şi avariere a autovehiculelor.
Urmare discuţiilor purtate cu reprezentanţii Primăriei Ploieşti, a rezultat necesitatea amenajării
locurilor de parcare prin balastare și asfaltare pentru autoturismele persoanelor aflate în vizită la bolnavii
internaţi la Spitalul Judeţean Ploieşti, pe terenul ce se găsește situat în strada Găgeni – în imediata
proximitate a Spitalul Județean de Urgență Ploiești, spaţiu aflat în proprietatea Primăriei municipiului
Ploieşti.
Având în vedere că Spitalul Judeţean Ploieşti reprezintă o zonă polarizatoare de trafic, în cea mai
mare parte reprezentat printr-o circulaţie pasivă (staţionară) – constituită din autovehiculele parcate sau
garate, inclusiv taximetrele şi mijloacele de transport în comun imobilizate în staţii, pentru crearea unui
sistem unitar de circulaţie prin corelarea amenajărilor şi echipărilor pentru circulaţia activă cu cele
aferente circulaţiei pasive (staţionare), se impune amenajarea unui spațiu necesar pentru autovehiculele
persoanelor aflate în vizită la bolnavii internaţi.
Pentru realizarea obiectivului de interes public „Balastare și asfaltare teren situat pe strada Găgeni
– în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, judeţul Prahova va aloca în anul
2016, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 180.000 lei.”