Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă extraordinară. Lista proiectelor

Redactia -

Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă extraordinară. Lista proiectelor

Primarul Volosevici a convocat în şedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în data de 18 iulie 2023.

Lista proiectelor de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții: „Realizarea de branșamente canalizare și extinderea infrastructurii de canalizare în cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 2” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.304/19.07.2022 cu modificările şi completările ulterioare – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică – Liceul Tehnologic 1 Mai – sala de sport”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică – Colegiul Național Al. I. Cuza” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.139/2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor privind actualizarea aferente pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică – Grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.140/2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 3”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.498/16.11.2018 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 4”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.499/16.11.2018 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică – Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei în municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

8. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.309/2022 privind aprobarea proiectului «Modernizare Școala Gimnazială Candiano Popescu şi construire sală de educație fizică școlară, cod SMIS 155538» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.308/2022 privind aprobarea proiectului «Înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cod SMIS 155527» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

10. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/2022 privind aprobarea proiectului «Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială „Florin Comișel” și construire sală de educație fizică școlară – cod SMIS 155531» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

11. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.310/2022 privind aprobarea proiectului «Modernizare Școala Gimnazială nr.13, cod SMIS 155495» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării sediului social și actualizarea actului constitutiv al societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

13. Proiect de hotărâre privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Radu-Alexandru Simionescu și Nicolae-Vlad Frusina.