Consiliul Naţional al Elevilor, reacţie la propunerea reintroducerii exmatriculării: Doar atât putem face?

Redactia -

Consiliul Naţional al Elevilor, reacţie la propunerea reintroducerii exmatriculării: Doar atât putem face?

Drepturile elevilor şi cele ale profesorilor ar trebui să fie direct proporţionale, nu invers. Accesul la educaţie este unul de ordin constituţional, argument prezentat chiar de către Ministerul Educaţiei în momentul modificării noului ROFUIP şi eliminării posibilităţii de a exmatricula elevii din învăţământul obligatoriu, se arată într-un comunicat al CNE.

„În cadrul dezbaterilor din Comisia de Învăţământ din Camera Deputaţilor, a fost votat amendamentul care va readuce, în cazul adoptării, exmatricularea pe lista sancţiunilor ce pot fi acordate elevilor. Cazurile de violenţă din unităţile de învăţământ ar trebui să fie cercetate din punct de vedere psihoeducaţional şi social. Astfel, printre propunerile constante pe marginea legislaţiei din acest sector, venite din partea Consiliului Naţional al Elevilor, se numără şi posibilitatea de consiliere a elevilor fără acordul părinţilor. Atitudinile agresive trebuie tratate cu responsabilitate maximă şi prevenite pe cât posibil.

Constituţionalitatea este caracteristica cheie care defineşte dreptul la educaţie. Elevii au nevoie de acest cadru în care să se dezvolte armonios, să îşi formeze deprinderile necesare, să asimileze un bagaj de cunoştinţe şi să îşi contureze sistemul axiologic personal. Cadrele didactice au un rol fundamental în formarea trăsăturilor de caracter ale elevilor şi în transmiterea unor serii de cunoştinţe şi competenţe morale.

Exmatricularea elevilor, pe lângă neconstituţionalitate, mai înseamnă şi o dezamăgire pedagogică a sistemului de învăţământ din România, în special în contextul ratei crescute de abandon şcolar din ultimii ani. Dincolo de cadrul legal, trebuie menţionată
şi realitatea din sălile de clasă şi impactul real pe care exmatricularea îl are asupra asigurării siguranţei şi a bunei desfăşurări a oricărui proces instructiv-educativ. Orice elev are nevoie de mentorat, îndrumare, consiliere, sprijin, aspecte de care acesta poate beneficia doar prin frecventarea orelor de curs. Exmatricularea pe perioade de câteva zile, la fel cum a fost propus, ar însemna, de asemenea, o creştere substanţială a absenteismului”, se arată în comunicat.

Consiliul Naţional al Elevilor consideră alarmant amendamentul votat în Comisia pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor, deoarece beneficiile eliminării acesteia au fost deja făcute cunoscute şi chiar susţinute în trecut de către Ministerul Educaţiei.
Solicităm astfel Comisiei pentru Învăţământ din Camera Senatului să elimine acest articol al proiectului de lege.

„Schimbarea în educaţie ar trebui să însemne evoluţie. Cum poate fi posibil acest lucru când îngrădim accesul la educaţie şi nu oferim şansa de reabilitare? Când se pune „sau” în loc de „şi” atunci când vorbim de drepturile elevilor şi ale profesorilor?

Solicităm Senatului României să trateze cu maximă responsabilitate acest aspect în dezbaterile ce urmează şi să reasigure echitatea în aplicarea sancţiunilor”, a declarat Miruna Croitoru, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.