Constantin Stere, de la Cultură, chestionat de Asociația ”Suntem România!” cu privire la ce a făcut pentru a proteja Rafinăria ”Steaua Română” Câmpina

Daniel Dimache -

Constantin Stere, de la Cultură, chestionat de Asociația ”Suntem România!” cu privire la ce a făcut pentru a proteja Rafinăria ”Steaua Română” Câmpina

 

Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova

În atenția D-lui Director Executiv – Constantin Stere

Publicitate

Prin prezentul document, Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric „Suntem România”,  în baza prevederilor Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm ca în cel mai scurt timp de la primirea acestei solicitări să ne trimiteți un răspuns scris prin care să ne precizați situația actuală a procedurii de clasare de urgență în Lista monumentelor istorice a rafinăriei „Steaua Română” Câmpina și stadiul cercetărilor istorice întreprinse în cadrul acestei proceduri.

În cazul în care în prezent ansamblul menționat nu mai face obiectul unei proceduri de clasare în Lista monumentelor istorice, vă rugăm să ne precizați motivele care au stat la baza hotărârii de sistare a acestui demers precum și temeiul juridic ce justifică această decizie a Direcției Județene Pentru Cultură Prahova.  

De asemenea, vă rugăm să ne precizați situația ofertei scrise pentru elaborarea studiului istoric necesar completării documentației prevăzute în Legea 422/2001, ce v-am transmis de la Biroul Individual de Arhitectură – Ruxandra Nemțeanu, măsurile concrete pe care le-ați luat pentru realizarea cercetării istorice în interiorul obiectivului posibil monument istoric unic in lume „Steaua Română” – Câmpina, în condițiile prezentate în respectivul document, precum și demersurile pe care le-ați efectuat pentru identificarea sursei de finanțare și alocarea fondurilor necesare acestei operațiuni.

Cu considerație,

Alex Stoian – Președinte Asociație – coordonator programe