Contractul pentru Parcul municipal Vest a fost semnat

Redactia -

Contractul pentru Parcul municipal Vest a fost semnat

Până în data de 8 noiembrie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 871 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.

De asemenea au fost semnate 273 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.968.530.789,64 lei. Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere (buget 97 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi nouă cereri de finanţare, din care: o cerere se află in etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, trei cereri se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost restrase şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 33,55 milioane de euro:

1. Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin realizarea drumului judeţean de centură DJ236, în zona de nord a municipiului Ploieşti – valoare totala: 43.912.185,38 lei, rambursabilă: 27.278.828,22 lei.

2.  Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgenţă „Cireșarii” Ploieşti – valoare totală: 8.684.387,97 lei, rambursabilă: 6.768.453,68 lei.

3.  Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a căilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest – valoare totală: 93.684.950,15 lei, rambursabilă: 70.739.838,97 lei.