Controale ample ale ISU Prahova la cluburi, baruri şi restaurante din judeţ

Redactia -

Controale ample ale ISU Prahova la cluburi, baruri şi restaurante din judeţ

În săptămâna 12-16 februarie 2018, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 15 acţiuni de control la operatori economici şi instituţii din întreg judeţul. De asemenea, personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unități sanitare cu paturi și spații cu aglomerări de persoane (cluburi, baruri, restaurante, supermarketuri, etc.)

Pe timpul verificărilor au fost depistate 99 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 55 au fost înlăturate pe timpul desfășurări acestor acțiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 99 de sancţiuni, cuprinzând 80 avertismente şi 19 amenzi, în cuantum de 173.000 lei.

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea avizului de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 16 exerciţii în caz de incendiu, cu 153 participanți, precum și 16 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.