Controale preventive ale pompierilor la bisericile din Prahova

Redactia -

Controale preventive ale pompierilor la bisericile din Prahova

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale pe teritoriul judeţului Prahova, vor fi organizate manifestări religioase şi culturale, inclusiv în aer liber, cu participarea unui public numeros şi un aflux de persoane spre zonele lăcaşurilor de cult creştin ortodox sau către localităţile şi zonele turistice.
În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători de Paşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova desfăşoară controale de prevenire la obiectivele de rit catolic şi ortodox, cele destinate cazării persoanelor din incinta ansamblurilor mănăstireşti, din vecinătatea acestora ori a pensiunilor turistice şi agroturistice cu accent pe respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor.Pentru îmbunătăţirea nivelului de securitate la incendiu al clădirilor turistice şi al lăcaşurilor de cult pe timpul sărbătorilor pascale este necesar a se respecta următoarele:

1. ACCESUL credincioşilor în incinta lăcaşului de cult să fie permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor, iar pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior;2. INSTRUIREA cetăţenilor înaintea începerii manifestărilor religioase de către slujitorii bisericii, pentru cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate în biserică, de către credincioşi, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situaţia izbucnirii unui incendiu, pentru păstrarea calmului şi evitarea panicii pe durata evacuării construcţiei în cazul unei situaţii de urgenţă;3. MENŢINEREA prin blocare a uşilor de acces / evacuare în poziţie deschisă;4. PARCAREA autocarelor sau autoturismelor personale să se facă astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor;5. MARCAREA vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente;6. APRINDEREA şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul construcţiei şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile);7. SUPRAVEGHEREA permanentă a lumânărilor căzute sau consumate, a mijloacelor de încălzire ale lăcaşurilor de cult, precum şi interzicerea fumatului. După terminarea slujbelor religioase, se va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;8. AMPLASAREA mijloacelor de încălzire şi a lumânărilor la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile, precum mobilierul din lemn, perdele, covoare sau feţe de masă şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării, atât în biserici, cât şi în locuinţe;9. DEPLASAREA oamenilor cu lumânările aprinse, pietonal sau în autovehicule, se va face cu mare atenţie, astfel încât flacăra să nu fie în apropierea hainelor şi părului acestora ori a obiectelor combustibile;10. DOTAREA obligatorie a lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare, dublată de instruirea corespunzătoare a personalului.