Cu ce note s-a intrat la Școala de Subofițeri „Pavel Zăgănescu” Boldești

Redactia -

Cu ce note s-a intrat la Școala de Subofițeri „Pavel Zăgănescu” Boldești

Concurența a fost mare în această toamnă pentru cele 125 de locuri, în specialitățile maiștri militari auto și subofițeri de pompieri și protecție civilă puse la dispoziţie de către Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești-Scăeni.

După cele două probe eliminatorii — vizită medicală și verificarea aptitudinilor fizice — au rămas în concurs 219 candidați, din totalul de 420 înscriși. Cei 219 candidați, cu vârste cuprinse între 18-27 ani au susținut ultima probă a concursului de admitere — verificarea cunoștințelor.

După desfășurarea celor trei probe, cele mai multe puncte (94) au fost obținute de ONUȚE Ioan-Cornel BOGDAN-ȘTEFAN, selecționat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență SĂLAJ, lista încheindu-se cu 67 de puncte.

Candidații declarați admiși încep cursurile la 01 octombrie a.c.

Instituție de învățământ militar postliceal, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, deține, potrivit specificului celor două calificări profesionale — subofițer de pompieri și protecție civilă, respectiv maistru militar auto — o bază de pregătire teoretică și practică modernă, adaptată cerințelor în domeniu, procesul de pregătire desfășurându-se pe parcursul a doi ani de studii.

Procesul de pregătire este organizat și se desfășoară pe baza curriculumului centrat pe competențe, axat pe exigențele actuale privind asigurarea calității în educație și pe cerințele beneficiarilor.

Le urăm SUCCES !

COMPARTIMENTUL INFORMARE și RELAȚII PUBLICE