Cu ce punctaj s-a intrat la Şcoala de Pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Redactia -

Cu ce punctaj s-a intrat la Şcoala de Pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

La concursul de admitere sesiunea 2013, Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti i-au fost repartizate, de către Ministerul Afacerilor şi Internelor, un număr de 125 de locuri, din care 2 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi, în specialităţile maiştri militari auto şi subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă. În urma susţinerii ultimei probe a examenului – verificarea cunoştinţelor – şi a soluţionării contestaţiilor, cele mai multe puncte au fost obţinute de Deder Ionuţ-Cătălin, selecţionat de ISU Cluj şi Constantin Cătălin-Dumitru, selecţionat de ISU Suceava (97 puncte), lista încheindu-se cu 53 de puncte. Candidaţii declaraţi admişi vor începe cursurile la 01 octombrie a.c.

Instituţie de învăţământ militar postliceal, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, deţine, potrivit specificului celor două calificări profesionale: subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, respectiv maistru militar auto, o logistică de pregătire teoretică şi practică modernă şi adaptată cerinţelor în domeniu, ce permite pregătirea, pe parcursul celor 2 ani de studii, a capacităţilor specifice profesiei.

            Curriculumul centrat pe competenţe este fundamentat de cerinţele actuale privind asigurarea calităţii în educaţie, finalitatea urmărită fiind realizarea unui program de pregătire în măsură să corespundă exigenţelor beneficiarilor.