Cum a evoluat, economic, Prahova, anul acesta

Redactia -

Cum a evoluat, economic, Prahova, anul acesta

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA ÎN LUNA SEPTEMBRIE ŞI Cumulat 9 luni 2013


 

 

INDUSTRIE

 

Indicele producţiei industriale (IPI), în luna septembrie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 113,7%, iar în perioada 1.I.-30.IX. 2013 faţă de aceeaşi perioadă din anul 2012, a fost de 101,4%.

În luna septembrie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA), la nivelul judeţului Prahova, a fost de 111,2%.

 

 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

 

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-31.VII.2013 au însumat 802224 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, exporturile au scăzut cu 3,1%.

În perioada 1.I.-31.VII.2013 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 1303847 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au crescut cu 3,5%.

Deficitul comercial în perioada 1.I.-31.VII.2013 a fost de 501623 mii euro, mai mare cu 69592mii euro (+16,1%) decât în perioada 1.I.-31.VII.2012.

 

 

TURISM

 

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna septembrie 2013, a fost de 32279 persoane, din care 26303 turişti români (81,5%) şi 5976 turişti străini (18,5%).

Comparativ cu luna septembrie 2012, numărul total de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova a scăzut cu 6,9%, numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o scădere cu 12,8% , iar cel al turiştilor străini o creştere cu 32,9%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 81200 în luna septembrie 2013, în scădere cu 1,7% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna septembrie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 5,2% iar cele ale turiştilor străini o creştere cu 17,4%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din judeţul Prahova în luna septembrie 2013, a fost de 23,9%, mai mic cu 1,4 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012 .

 

 

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE

 

Pe cumulat 9 luni 2013 fenomenele demografice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent au evoluat după cum urmează:

 

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

 

natural

 

 

sub 1 an

9 luni 2013

4696

7223

-2527

2854

800

32

9 luni 2012

4963

7729

-2766

3035

784

50

Diferenţe +/-

-267

-506

*

-181

+16

-18

 

Sporul natural înregistrat pe cumulat 9 luni 2013 a fost în continuare negativ, de -2527 persoane, faţă de -2766 persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele cauze de deces pe cumulat 9 luni 2013 au fost următoarele:

– boli ale aparatului circulator (61,1% din decese);

– tumori (17,5%);

– boli ale aparatului digestiv (6,3%);

– boli ale aparatului respirator (5,7%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,4%).

 

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii septembrie 2013 a fost de 168985 persoane, cu 217 persoane mai mult faţă de august 2013.

Câştigul salarial mediu brut în luna septembrie 2013 a fost de 2119 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1532 lei/salariat, mai mic cu 0,5% faţă de câştigul salarial mediu net înregistrat în august 2013.

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o scădere de 0,1%.

 

 

ŞOMAJ

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2013 era de 17781 persoane. Comparativ cu luna august 2013, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a fost mai mare cu 281 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 44,2%.

Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii septembrie 2013 a fost de 5,8% (5,7% în septembrie 2012). Rata şomajului pentru femei a fost de 6,0% idem şi în septembrie 2012, iar pentru bărbaţi a fost de 5,7% (5,4% în septembrie 2012).

 

 

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

 

În luna septembrie 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 113 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 10,8% faţă de august 2013 şi cu 2,7% faţă de luna septembrie 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în septembrie 2013, deţin o pondere de 3,0 % din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

În luna septembrie 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 42,5% au fost eliberate în mediul urban şi 57,5% în mediul rural.

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA SEPTEMBRIE ŞI CUMULAT 9 LUNI 2013

INDUSTRIE

Indicele producţiei industriale (IPI), în luna septembrie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 113,7%, iar în perioada 1.I.-30.IX. 2013 faţă de aceeaşi perioadă din anul 2012, a fost de 101,4%.

În luna septembrie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA), la nivelul judeţului Prahova, a fost de 111,2%.

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-31.VII.2013 au însumat 802224 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, exporturile au scăzut cu 3,1%.

În perioada 1.I.-31.VII.2013 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 1303847 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au crescut cu 3,5%.

Deficitul comercial în perioada 1.I.-31.VII.2013 a fost de 501623 mii euro, mai mare cu 69592mii euro (+16,1%) decât în perioada 1.I.-31.VII.2012.

TURISM

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna septembrie 2013, a fost de 32279 persoane, din care 26303 turişti români (81,5%) şi 5976 turişti străini (18,5%).

Comparativ cu luna septembrie 2012, numărul total de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova a scăzut cu 6,9%, numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o scădere cu 12,8% , iar cel al turiştilor străini o creştere cu 32,9%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 81200 în luna septembrie 2013, în scădere cu 1,7% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna septembrie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 5,2% iar cele ale turiştilor străini o creştere cu 17,4%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din judeţul Prahova în luna septembrie 2013, a fost de 23,9%, mai mic cu 1,4 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012 .

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE

Pe cumulat 9 luni 2013 fenomenele demografice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent au evoluat după cum urmează:

Născuţi Decedaţi Spor Căsătorii Divorţuri Decedaţi

vii natural sub 1 an

9 luni 2013 4696 7223 -2527 2854 800 32

9 luni 2012 4963 7729 -2766 3035 784 50

Diferenţe +/- -267 -506 * -181 +16 -18

Sporul natural înregistrat pe cumulat 9 luni 2013 a fost în continuare negativ, de -2527 persoane, faţă de -2766 persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele cauze de deces pe cumulat 9 luni 2013 au fost următoarele:

– boli ale aparatului circulator (61,1% din decese);

– tumori (17,5%);

– boli ale aparatului digestiv (6,3%);

– boli ale aparatului respirator (5,7%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,4%).

FORŢA DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii septembrie 2013 a fost de 168985 persoane, cu 217 persoane mai mult faţă de august 2013.

Câştigul salarial mediu brut în luna septembrie 2013 a fost de 2119 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1532 lei/salariat, mai mic cu 0,5% faţă de câştigul salarial mediu net înregistrat în august 2013.

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o scădere de 0,1%.

ŞOMAJ

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2013 era de 17781 persoane. Comparativ cu luna august 2013, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a fost mai mare cu 281 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 44,2%.

Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii septembrie 2013 a fost de 5,8% (5,7% în septembrie 2012). Rata şomajului pentru femei a fost de 6,0% idem şi în septembrie 2012, iar pentru bărbaţi a fost de 5,7% (5,4% în septembrie 2012).

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

În luna septembrie 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 113 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 10,8% faţă de august 2013 şi cu 2,7% faţă de luna septembrie 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în septembrie 2013, deţin o pondere de 3,0 % din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

În luna septembrie 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 42,5% au fost eliberate în mediul urban şi 57,5% în mediul rural.

 

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA SEPTEMBRIE ŞI Cumulat 9 luni 2013


 

 

INDUSTRIE

 

Indicele producţiei industriale (IPI), în luna septembrie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 113,7%, iar în perioada 1.I.-30.IX. 2013 faţă de aceeaşi perioadă din anul 2012, a fost de 101,4%.

În luna septembrie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA), la nivelul judeţului Prahova, a fost de 111,2%.

 

 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

 

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-31.VII.2013 au însumat 802224 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, exporturile au scăzut cu 3,1%.

În perioada 1.I.-31.VII.2013 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 1303847 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au crescut cu 3,5%.

Deficitul comercial în perioada 1.I.-31.VII.2013 a fost de 501623 mii euro, mai mare cu 69592mii euro (+16,1%) decât în perioada 1.I.-31.VII.2012.

 

 

TURISM

 

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna septembrie 2013, a fost de 32279 persoane, din care 26303 turişti români (81,5%) şi 5976 turişti străini (18,5%).

Comparativ cu luna septembrie 2012, numărul total de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova a scăzut cu 6,9%,  numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o scădere cu 12,8% , iar cel al  turiştilor străini o creştere cu 32,9%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 81200 în luna septembrie 2013, în scădere cu 1,7% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna septembrie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 5,2% iar cele ale turiştilor străini o creştere cu 17,4%.

 

 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din judeţul Prahova în luna septembrie 2013, a fost de 23,9%, mai mic cu 1,4 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012 .

 

 

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE

 

Pe cumulat 9 luni 2013 fenomenele demografice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent au evoluat după cum urmează:

 

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

 

natural

 

 

sub 1 an

9 luni 2013

4696

7223

-2527

2854

800

32

9 luni 2012

4963

7729

-2766

3035

784

50

Diferenţe +/-

-267

-506

*

-181

+16

-18

 

Sporul natural înregistrat pe cumulat 9 luni 2013 a fost în continuare negativ, de -2527 persoane, faţă de -2766  persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele cauze de deces pe cumulat 9 luni 2013 au fost următoarele:

– boli ale aparatului circulator (61,1% din decese);

– tumori (17,5%);

– boli ale aparatului digestiv (6,3%);

– boli ale aparatului respirator (5,7%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,4%).

 

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii septembrie 2013 a fost de 168985 persoane, cu  217 persoane mai mult faţă de august 2013.

Câştigul salarial mediu brut  în luna septembrie 2013 a fost de 2119 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1532 lei/salariat, mai mic cu 0,5% faţă de câştigul salarial mediu net înregistrat în august 2013.

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a  înregistrat o scădere de 0,1%.

 

 

ŞOMAJ

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2013 era de 17781 persoane. Comparativ cu luna august 2013, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a fost mai mare cu 281 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 44,2%.

Rata şomajului  înregistrată la sfârşitul lunii septembrie 2013 a fost de 5,8% (5,7% în septembrie 2012). Rata şomajului pentru femei a fost  de 6,0% idem şi în septembrie 2012, iar pentru bărbaţi a fost de 5,7%  (5,4% în septembrie 2012).

 

 

 

AUTORIZAŢII  DE CONSTRUIRE

 

În luna septembrie 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 113 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 10,8% faţă de august 2013 şi cu 2,7% faţă de luna septembrie 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în septembrie 2013, deţin o pondere de 3,0 % din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

În luna septembrie 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 42,5% au fost eliberate în mediul urban şi 57,5% în mediul rural.