Cum a evoluat, economic, Prahova în prima jumătate a anului

Redactia -

Cum a evoluat, economic, Prahova în prima jumătate a anului

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA MAI ŞI Cumulat 5 luni 2013INDUSTRIE

 

Indicele producţiei industriale (IPI), în luna mai 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 86,4%, iar cumulat pe primele cinci luni ale anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă din anul 2012, a fost de 95,8%.

În luna mai 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA)[1]/, la nivelul judeţului Prahova, a fost de 75,3%.

 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

 

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-31.III.2013 au însumat 317816 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, exporturile au crescut cu 1,2%.

În perioada 1.I.-31.III.2013 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 469816 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au scăzut cu 1,0%.

Deficitul comercial în perioada 1.I.-31.III.2013 a fost de 152000 mii euro, mai mic cu 8153 mii euro (-5,1%) decât în perioada 1.I.-31.III.2012.

 

 

TURISM

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna mai 2013, a fost de 29678 persoane, din care 24588 turişti români (82,8%) şi 5090 turişti străini (17,2%).

Comparativ cu luna mai 2012, numărul total de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova a crescut cu 3,6%, numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o creştere cu 5,7% , iar cel al turiştilor străini o scădere cu 5,3%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 70588 în luna mai 2013, în scădere cu 1,4% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna mai 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o creştere cu 2,9%, iar cele ale turiştilor străini o scădere cu 16,5%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din judeţul Prahova în luna mai 2013, a fost de 19,7%, mai mic cu 1,7 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012 .

 

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE

 

Pe cumulat 5 luni 2013 fenomenele demografice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent au evoluat după cum urmează:

 

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

 

natural

 

 

sub 1 an

5 luni 2013

2442

4248

-1806

652

494

18

5 luni 2012

2637

4636

-1999

784

481

23

Diferenţe +/-

-195

-388

*

-132

+13

-5

 

Sporul natural înregistrat pe cumulat 5 luni 2013 a fost în continuare negativ, de -1806 persoane, faţă de -1999 persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele cauze de deces pe cumulat 5 luni 2013 au fost următoarele:

– boli ale aparatului circulator (63,5% din decese);

– tumori (15,8%);

– boli ale aparatului respirator (6,1%);

– boli ale aparatului digestiv (5,8%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,0%).

 

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii mai 2013 a fost de 170439 persoane, cu 449 persoane mai mult faţă de aprilie 2013.

Câştigul salarial mediu brut în luna mai 2013 a fost de 2106 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1526 lei/salariat, mai mic cu 1,5% faţă de câştigul salarial mediu net înregistrat în aprilie 2013.

Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o scădere de 1,2%.

 

ŞOMAJ

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2013 era de 16123 persoane. Comparativ cu luna aprilie 2013, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost mai mic cu 418 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 42,5%.

Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii mai 2013 a fost de 5,4% (5,1% în mai 2012). Rata şomajului pentru femei a fost de 5,2% (5,3% în mai 2012), iar pentru bărbaţi a fost de 5,5% (5,0% în mai 2012).

 

 

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

 

În luna mai 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 129 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 16,8% faţă de aprilie 2013 şi cu 7,9 faţă de luna mai 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în mai 2013, deţin o pondere de 3,8 % din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

În luna mai 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 29,5% au fost eliberate în mediul urban şi 70,5% în mediul rural.