Cum atac o amenda contraventionala in 2015, inclusiv rovinietă

Redactia -

Cum atac o amenda contraventionala in 2015, inclusiv rovinietă

Şoferii care au primit o amendă de circulaţie pot ataca în instanţă procesul-verbal de contravenţie dacă urmează câţiva paşi prevăzuţi de legislaţia în vigoare şi dacă achită o taxă judiciară de timbru. Cum contesti un proces verbal de contraventie? Procedurile de contestare a procesului verbal de contraventie au fost modificate usor incepand din 15 februarie 2013, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila. Spre exemplu, daca primiti o amenda rutiera, puteti formula plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei, pe care o veti depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, a precizat, pentru AvocatNet.ro, Gabriela Pintea. Ea a mai aratat ca de la aceasta regula fac exceptie doar plangerile care vizeaza rovinietele, ele depunandu-se la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul contravenientul. Potrivit consultantului, plangerea trebuie insotita de copia procesului-verbal de contraventie, de taxa judiciara de timbru de 20 de lei, precum si de orice alte documente care pot fi considerate probe. In cazul in care contravenientul propune administrarea probei cu martori, in plangere vor fi mentionate numele, prenumele si domiciliul martorilor, a mai specificat Pintea. Dupa depunerea plangerii, sunt aplicabile noile dispozitii prevazute de NCPC cu privire la verificarea cererii si regularizarea acesteia. Astfel, completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata indeplineste toate cerintele prevazute de lege si cuprinde urmatoarele: • numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. • numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional • obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea; • aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere; • semnatura. • „Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii”, subliniaza avocat COLTUC MARIUS. • In plus, daca plangerea este netimbrata sau insuficient timbrata, instanta va pune in vedere contravenientului obligatia de a timbra cererea si de a-i transmite dovada achitarii taxei judiciare de timbru in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii instantei. Prin aceeasi comunicare, instanta ii va aminti contravenientului posibilitatea de a formula, in conditiile legii, cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii • Urmeaza fixarea primului termen de judecata, ce va avea loc in conditiile art. 201 NCPC. Mai precis, dupa cum a explicat avocatul citat, judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite toate conditiile pentru cererea de chemare in judecata, dispune comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare. • Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei. • In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, si va dispune citarea partilor

Avocat COLTUC MARIUS VICENTIU