Cum explică CJ Prahova situaţia de la fosta groapă de gunoi Teleajen

Redactia -

Cum explică CJ Prahova situaţia de la fosta groapă de gunoi Teleajen

Ca urmare a articolelor aparute în presă referitoare la fosta groapă de gunoi din zona de est a Municipiului Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova face următoarele precizări:

Consiliul Judeţean Prahova a semnat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 POS Mediu– “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 1 –“Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, Contractul de finanţare 139638/18.02.2013, pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor”, cod SMIS 39601, valoarea proiectului la data semnarii fiind de 162.725.058,22 lei, fără TVA.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului mai sus menţionat este Inchiderea depozitului urban neconform de deşeuri-Teleajen. Terenul aferent acestui obiectiv, în suprafaţă de 31 ha, a fost dat în administrarea Consiliului Judeţean Prahova prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.308/23.09.2009 şi prin Procesul verbal de predare-primire nr. 009182/21.05.2010.Precizam ca în Procesul verbal de predare-primire a amplasamentelor privind obiectivele de investiţie din proiect se menţionează: „Administratia Domeniului Public şi Privat, instituţie aflata în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, va asigura în continuare serviciul de pază şi întreţinere pană la data începerii lucrărilor de investiţie prevăzute în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”.

Avand în vedere că procedura de licitaţie privind contractul de lucrări (ce include şi obiectivul specificat) nu s-a finalizat, conform documentelor mai sus precizate, paza acestui teren este asigurata de Administraţia Domeniului Public şi Privat, respectiv S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploiesti S.R.L., societate înfiinţată la data de 1 octombrie 2010 prin reorganizarea şi transformarea, în societate comercială, a „Administraţiei Domeniului Public şi Privat (ADPP) Ploieşti.