Cum pot fi angajate pentru prestări servicii deținutele de la Penitenciarul Târgșorul Nou

Daniel Dimache -

Cum pot fi angajate pentru prestări servicii deținutele de la Penitenciarul Târgșorul Nou

Oportunități prestări servicii cu persoanele private de libertate

 

    Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiții avantajoase, a unor persoane private de libertate.

 

Parteneriatul cu unitatea noastră prezintă numeroase avantaje care pot conduce la optimizarea performanțelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:

 

·         Scutirea de obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate;

·         Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ținând cont de nevoile beneficiarului;

·         Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;

·         Posibilitatea asigurării unor spatii de producție în interiorul penitenciarului;

·         Negocierea tarifelor în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului și numărul de persoane private de libertate implicate;

·         Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi administrația penitenciarului;

·         Posibilitatea întreruperii temporare a activității, la solicitarea dumneavoastră, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare;

·         Siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

·         Asigurarea pazei şi hranei persoanelor private de libertate de către administrația penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;

·         Posibilitatea supravegherii şi coordonării lucrărilor de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanții beneficiarului.

 

Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administrația locului de deținere:

Pentru persoane juridice:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;

b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanț contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestației de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii ale persoanelor private de libertate;

d) declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligații de plată restante către unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor;

f) solicitarea din partea beneficiarului pentru încheierea unui contract de prestări servicii;

 

* Solicitarea din partea beneficiarului trebuie să cuprindă următoarele informații:

–          Datele beneficiarului

–          Număr persoane private de libertate

–          Perioada desfășurării contractului

–          Activitatea detaliată ce urmează să fie desfășurată de către deținuți

–          Locația unde se va desfășura activitatea

–          Programul de lucru

–          Persoana de contact, adresa de email, număr de telefon – pentru informații.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră la Penitenciarului de Femei Ploiești – Târgșorul Nou, la adresa de e-mail [email protected] sau fax 0244/380345.