Cum pot fi un cetățean activ în mediul online?

Daniel Dimache -

Cum pot fi un cetățean activ în mediul online?

3 exemple de activități de cetățenie activă care se pot realiza, direct de pe telefon

Cetățenia Activă este unul din mecanismele care asigură funcționarea sănătoasă a unui stat democratic. Pe scurt, aceasta presupune implicarea oamenilor în viața comunității și dialogul deschis între aceștia, comunitățile lor și stat. Astfel, pe de o parte, cetățenii preiau inițiativa, se implică și comunică cu instituțiile în vederea desfășurării proiectelor de administrație publică, iar pe de altă parte, statul se consultă cu oamenii și se informează cu privire la demersurile necesare pentru îmbunătățirea comunităților. Cetățenia activă are la bază dialogul și cooperarea dintre oameni – cetățeni obișnuiți, care se ajută între ei, care formează comunități unite și, în cele din urmă, ajută la formarea unei societăți prospere.

Cu toate acestea, implicarea în viața comunității poate părea anevoioasă și consumatoare de timp. Din fericire, online-ul este soluția prin care oamenii pot fi în legătură directă atât între ei, cât și cu instituțiile de stat. Astfel, putem să fim activi chiar din confortul sufrageriei noastre.

Asociația GO-AHEAD, prin proiectul „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie Activă” propune o serie de programe și inițiative de informare și educare menite să promoveze și să faciliteze Cetățenia Activă în domeniul digital.

Vreau să mă implic. Ce pot să fac?

Internetul și tehnologia ne-au făcut viețile mai ușoare, iar astăzi o bună parte din activitățile migăloase de odinioară se pot rezolva ușor și rapid, de pe telefon. Mai departe, vom vedea 3 exemple prin care online-ul ne ajută să facem o diferență în comunitate, direct de pe dispozitivele din mâinile noastre.

  • Participarea la consultări publice

Putem participa la consultări publice cu privire la proiectele desfășurate de administrația publică. Cetățenii au posibilitatea de a se implica activ în proiectele care îi vizează în mod direct. Se informează accesând online paginile web ale instituțiilor publice și pot trimite prin email propuneri și sugestii. Pentru a eficientiza procesul de colectare a propunerilor, acestea sunt într-un format tipizat, sub formă de formular, ce se poate descărca de pe paginile instituțiilor.

Un exemplu concret este lansarea de către Consiliul Județean Prahova a unei consultări publice. Anunțul este publicat în mediul online, pe site-ul instituției dar și pe rețele sociale, astfel încât persoanele interesate să aibă acces la informație și să poată transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre supus consultării publice. Astfel, la finalul dezbaterii se va publica Hotărârea finală, ținându-se seama și de recomandările trimise de cetățeni.

  • Access rapid la informații ce vizează transparența decizională a instituțiilor

Prin utilizarea platformelor online avem acces la informațiile care privesc comunitatea noastră. Astfel, este promovată transparența decizională în instituții. Oamenii se pot informa de pe paginile web ale instituțiilor publice despre direcțiile, intențiile, propunerile și bugetele aferente proiectelor ce urmează a fi implementate la nivel local. De asemenea structura organizațională, precum și datele de contact ale departamentelor care interacționează cu publicul sunt disponibile oricărui cetățean, direct pe telefonul acestuia. Comunicarea facilă și rapidă implică și o abordare proactivă din partea administrației publice în ceea ce privește furnizarea de informații relevante pentru cetățeni, astfel încât aceștia să poată lua decizii informate și să aibă acces la servicii de calitate.

  • Comunicarea facilă și rapidă între cetățeni și administrația publică

Cu ajutorul online-ului, fiecare cetățean poate avea acces la informații și resurse care îl pot ajuta să se implice în comunitate și să își facă auzită vocea în procesele decizionale. În absența mijloacelor online, pentru unii oameni este dificilă comunicarea cu administrațiile publice. Amintim aici de persoanele în vârstă, sau de persoanele cu dizabilități, care s-ar afla în situația în care ar trebui să facă deplasări dificile până în orașele unde se află sediile administrațiilor. Nevoile, propunerile și sfaturile lor au aceeași importanță ca cele ale celorlalți cetățeni, așadar facilitățile digitale disponibile permit ca vocile acestor oameni să fie auzite mai ușor, de către instituțiile care contează.

Vedem cum online-ul este la dispoziția tot mai multor cetățeni, iar prin programele și inițiativele de informare derulate de Asociația GO-AHEAD la nivelul județului Prahova oamenii se vor putea implica tot mai mult în deciziile administrative care îi privesc direct, construind astfel comunități unite și inclusive.

Cine este GO-AHEAD?

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație.

Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmărind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

 

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei. 
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / [email protected]

„Vrei să ai aceste informații mereu la îndemână? Descarcă articolul în format PDF aici: cum_pot_fi_un_cetatean_activ_in_mediul_online_articol_aprilie.”