Cursuri gratuite de AGENT VAMAL şi AGENT DE TURISM-GHID

Daniel Dimache -

Cursuri gratuite de AGENT VAMAL şi AGENT DE TURISM-GHID

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești organizează înscrieri pentru admitere la învățământul postliceal specializarea AGENT VAMAL și AGENT DE TURISM – GHID.

            Învățământul postliceal se organizează pentru absolvenții de liceu, cu sau fără promovarea examenului de bacalaureat, pentru calificarea profesională AGENT VAMAL și AGENT DE TURISM – GHID.

            Școala postliceală reprezintă o rută specializată de pregătire, cu o durată de 2 ani, care conduce la obținerea unui certificat de competențe profesionale de nivel 5 (ISCED 4).

 

Înscrierea candidaților se face la secretariatul școlii, pe baza următoarelor acte:

– cerere de înscriere tip;


– certificat de naştere – copie;


– certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie

– buletin /cartea de identitate – copie

– certificat de absolvire a liceului sau diploma de bacalaureat, după caz – copie;

– foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII – copie;


– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru înscrierea în învățământul postliceal.

Data limită pentru înscriere este 10 septembrie, ora 12.00!

Relații suplimentare se pot primi de la secretariatul Colegiului (Str. Rudului, nr. 24, Ploiești, tel. 0244542341: email:colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com)