Curtea de Apel Ploieşti şi-a prezentat bilanţul pe 2011

Redactia -

Curtea de Apel Ploieşti şi-a prezentat bilanţul pe 2011

Volumul total de activitate înregistrat de Curtea de Apel Ploieşti şi instanţele arondate acesteia se ridică, în anul 2011, la suma de 215.690 de cauze, fiind înregistrată o creştere de 36,66% faţă de anul 2010, când au fost înregistrate 157.826 de cauze.

În ceea ce priveşte volumul de activitate înregistrat de Curtea de Apel Ploieşti, în anul 2011 au fost înregistrate 13.470 de cauze, faţă de 9.781 de cauze înregistrate în anul 2010. Prin urmare, vorbim în anul 2011 de o creştere a volumului de activitate cu 37,71% faţă de anul 2010.

În ce priveşte Tribunalul Prahova şi cele 5 judecătorii arondate, volumul de activitate în anul 2011 a înregistrat o creştere de 17,25%, de la 75.495  de cauze în anul 2010, la 88.523 cauze în anul 2011.

Pe materii, Curtea de Apel Ploieşti a înregistrat în cursul anului 2010 un număr de 5.095 de cauze civile și litigii de muncă, 5.447 de cauze comerciale, 2.928 de cauze penale.

Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor înregistrate pe rolul Curţii de Apel Ploieşti în anul 2011 a fost de 1.613, faţă de 1.721 de cauze înregistrate în anul 2010, fiind înregistrată o scădere de 6,27%.

Trebuie menționat faptul că, începând cu data de 1 octombrie 2011, la nivelul Curții de Apel Ploiești s-a luat măsura reorganizării secțiilor. Astfel s-au înființat Secția I Civilă (prin unificarea secțiilor civilă și pentru conflicte de muncă și asigurări sociale) și Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal (vechea secție comercială și de contencios administrativ și fiscal).

În materie comercială, în anul 2011 s-au înregistrat 5.447 de cauze, faţă de 3.319 de cauze în anul 2010, înregistrându-se o creştere de 64,11% a volumului de activitate.

În materie penală, în cursul anului 2011 s-au înregistrat 2.928 de dosare, din care 2.742 dosare intrate în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 şi 186 dosare reprezentând total dosare aflate în stoc la 01.01.2010. Din totalul de 2.928 dosare au fost soluţionate 2.632, înregistrându-se un stoc de 296 dosare pentru anul 2011.

            Comparativ cu anul 2010 când pe rolul secţiei s-au aflat 2090 dosare, se constată o creştere a volumului de activitate de 40,09 %.

În materia conflicte de muncă și asigurări sociale, în anul 2011 s-au înregistrat 3.482 de cauze față de 2.651 de cauze în anul 2010, înregistrându-se o creștere de 31,34% a volumului de activitate.

Corelativ creşterii volumului de activitate, se constată de asemenea o creştere cu 49% a încărcăturii pe judecător în anul 2011, faţă de anul 2010, când această încărcătură medie a fost de 551 dosare pe judecător.

La instanţele din raza Tribunalului Prahova, se constată că cea mai mare încărcătura pe judecător a fost înregistrată la Tribunalul Prahova (1601 dosare pe judecător), iar cea mai redusă încărcătură la Judecătoria Sinaia (563 dosare pe judecător).

Comparativ cu tribunalele din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, se constată că încărcătura medie pe judecător la această instanţă este 752 dosare. Numărul mediu cel mai mare de dosare repartizate unui judecător s-a înregistrat la Tribunalul Prahova (1601 dosare pe judecător).