De Ziua Meseriilor, Școala Profesională Bălțești și-a prezentat oferta educațională

Daniel Dimache -

De Ziua Meseriilor, Școala Profesională Bălțești și-a prezentat oferta educațională

În data de 11.03.2021, cu ocazia Zilei Meseriilor, a avut loc prezentarea învățământului profesional, elevilor clasei a VIII – a de la Școala Gimnazială Podenii – Vechi.

Dl. director-adjunct, prof. ing. Alexandrescu Mircea, a prezentat aspecte ale învățământului profesional, cum ar fi: durata studiilor, posibilitatea continuării studiilor după absolvire, ponderea instruirii practice în planul de învățământ, acordarea bursei profesionale, etapele de înscriere în învățământul profesional.

De asemenea, a prezentat oferta educațională a Școlii Profesionale, Comuna Bălțești, pentru anul școlar 2021 – 2022, constând în:

– jumătate de clasă a IX – a (14 locuri) învățământ profesional, domeniul MECANICĂ, calificarea profesională LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC.

– jumătate de clasă a IX – a (14 locuri) învățământ profesional, domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE, calificarea profesională CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE.

Au fost prezenți elevi, profesori, au fost împărțite pliante și afișe.