Decizie de ultimă oră a ANAF privind plata contribuţiilor sociale pe anul 2012

Mihai Ciobanu -

Decizie de ultimă oră a ANAF privind plata contribuţiilor sociale pe anul 2012

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

Preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, a dispus suspendarea emiterii şi comunicării deciziilor privind regularizarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 până la clarificarea normelor legale aplicabile în cazul persoanelor fizice care datorează contribuţii  de asigurări sociale  de sănătate, în conformitate cu reglementările Cap.2 şi 3 ale Titlului IX.

a) persoanele care, la finele anului 2012, nu aveau 18 ani împliniţi;

b) persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei  de asigurări sociale  de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară;

În cazul categoriilor de contribuabili prevăzute mai sus, pentru deciziile  comunicate  până la data  prezentei, nu se vor dispune  măsuri în vederea recuperării sumelor stabilite prin acestea.