Decizia completă a instanţei în cazul Iulian Bădescu

Redactia -

Decizia completă a instanţei în cazul Iulian Bădescu

Iulian Bădescu, fostul primar al municipiului Ploieşti, a fost condamnat joi, 16 iunie 2016, la 3 ani de închisoare cu executare de către judecătorii Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, au primit condamnări cu suspendare Oana Iacob şi Iulia Alexandrescu – angajate ale Primăriei Ploieşti în acea perioadă. Totodată, cei trei sunt obligaţi la  plata sumei de 8.000.000 (opt milioane) lei, cu titlu de despăgubiri civile.

Iată decizia instanţei în detaliu:

  • Detalii soluţie: A.I.1.În baza art.132 din Legea nr.78/2000 rap.la art.248-2481 Cod penal anterior, cu aplic.art.74 alin.2, art.76 alin.2, art.41 alin.2 Cod penal anterior ?i art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Bădescu Iulian (…) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 alin. 1 lit.a teza II-a şi lit.b Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II – a, lit.b) Cod penal anterior, în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 Cod penal anterior. I.2. În baza art.254 alin.1 Cod penal anterior rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.74 alin.2, art.76 lit.c Cod penal anterior, art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni (doi ani şi şase luni) închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza II-a şi lit.b Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită (punctul 6 din rechizitoriu, sec?iunea în drept). Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II – a, lit.b) Cod penal anterior, în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 Cod penal anterior. I.3. În baza art.12 lit. a teza I din Legea nr.78/2000, cu aplic.art.74 alin.2, art.76 lit.d ?i art.41 alin.2 Cod penal anterior şi art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. I.4. În baza art.13 din Legea nr.78/2000, cu aplic.art.74 alin. 2, art.76 lit.d Cod penal anterior şi art.5 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. I.5. În baza art.13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic.art.74 alin.2, art.76 lit.d Cod penal anterior şi art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. I.6. În baza art.15 rap. la art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală, achită pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art.254 alin.1 Cod penal anterior rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal (punctul 2 din rechizitoriu, sec?iunea în drept). În baza art.33 lit.a raportat la art.34 lit.b Cod penal anterior, cu aplicarea art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Bădescu Iulian, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza II-a şi lit.b Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II – a, lit.b) Cod penal anterior, în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 Cod penal anterior. În baza art.88 Cod penal anterior, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Bădescu Iulian, reţinerea din data de 3 martie 2015 şi arestarea preventivă de la 4 martie 2015 până la data de 13 august 2015. II. În baza art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248-2481 Cod penal anterior, cu aplic.art.74 alin.2, art.76 alin 2, art.41 alin.2 Cod penal anterior ?i art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatele Alexandru Iulia Alina (…) ?i Iacob Oana Cristina (…), la câte o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Aplică faţă de inculpate pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II – a, lit.b) Cod penal anterior, în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior cu aplicarea art.5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepselor sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de câte 5(cinci) ani, stabilit în condiţiile prevăzute de art.862 Cod penal anterior. In baza art.863 Cod penal anterior, pe durata termenului de încercare, inculpatele trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Prahova; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal anterior, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. B. Admite acţiunea civilă şi obligă inculpaţii Bădescu Iulian, Alexandru Iulia Alina şi Iacob Oana Cristina, în solidar, la plata sumei de 8.000.000 (opt milioane) lei, cu titlu de despăgubiri civile, către partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploieşti. C. Menţine sechestrul asigurător instituit în cauză prin ordonanţa nr.7/P/2014 din 01.04.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor: 1.Bădescu Iulian – cota de 1/2 din imobilul compus din apartamentul …; – cota de 1/2 din imobilul situat în …, până la concurenţa sumei de 8.059.161 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului local al municipiului Ploieşti prin comiterea infracţiunii de abuz în serviciu ?i obiectul infracţiunii de luare de mită. 2. Iacob Oana Cristina – apartamentul nr. … ; – autoturism marca … ; – autoturism marca …, până la concurenţa sumei de 8.000.000 lei – reprezentând prejudiciul cauzat bugetului local al municipiului Ploieşti prin comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. 3. Alexandru Iulia Alina – cota de 1/2 din autoturismul marca …, până la concurenţa sumei de 8.000.000 lei – reprezentând prejudiciul cauzat bugetului local al municipiului Ploieşti prin comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. D. În baza art.19 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, rap. la art.118 ?i art.254 alin.3 Cod penal anterior, cu aplicarea art.5 Cod penal, confiscă de la inculpatul Bădescu Iulian suma de 59.161 lei, reprezentând folos injust. E. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul Bădescu Iulian la plata sumei de 15.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în procesul penal, din care suma de 10.000 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală. Suma de 200 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat până la prezentarea apărătorului ales rămâne în sarcina statului. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatele Alexandru Iulia Alina şi Iacob Oana Cristina la plata sumei de câte 7500 cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în procesul penal, din care suma de câte 2500 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală. Suma de câte 200 lei, reprezentând onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpate până la prezentarea apărătorilor aleşi rămân în sarcina statului Cu apel în 10 zile de la comunicare.