Decizie privind salariile funcţionarilor publici, în şedinţa de vineri a Consiliului Local Ploieşti

Redactia -

Decizie privind salariile funcţionarilor publici, în şedinţa de vineri a Consiliului Local Ploieşti

Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici, a decis convocarea Consiliului Local pentru data de 8 septembrie. Pe ordinea de zi se află un singur proiect, şi anume:

1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019 și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 658//22.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din Primăria Municipiului Ploieşti şi din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport.