Din 6 iunie, încep dezinsecţia şi deratizarea Ploieştiului

Daniel Dimache -

Din 6 iunie, încep dezinsecţia şi deratizarea Ploieştiului

Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești,  informează cetățenii că, a fost emis ordinul de începere a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești, precum si la nivelul instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Serviciile publice respective se vor asigura în baza contractului nr. 11222, încheiat în data 4 iunie 2018,  de către Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L.

Astfel, programul activităților mai sus amintite se va derula după cum urmează:

  • începând cu data de 06 iunie 2018, se va efectua activitatea de deratizare pe suprafața domeniului public al municipiului Ploiești, precum și în incinta Parcului Memorial “Constantin Stere”, dar si la toate instituțiile subordonate Consiliului Local;
  • începând cu data de 07 iunie 2018, se va efectua activitatea de dezinsecție pe suprafața domeniului public al municipiului Ploiești;

Activitatea de dezinsecție – combatere căpușe pe domeniul public și privat se va desfășura  începând din seara zilei de 07 iunie 2018 și va dura până în data de 25 iunie 2018;

Totodată, în perioada 08 – 25 iunie 2018, se va realiza activitatea de dezinsecție, combatere vectori țânțari și a altor tipuri de vectori.

De asemenea, în această perioadă, se va programa și începerea activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe spatiile închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unități de învățământ, spitale, adăposturi de protecție civilă și alte instituții publice).

Substanțele care vor fi utilizate în cadrul acțiunilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție sunt:

  • Deration Pellet cu substanța activa bromodialone pentru activitatea de deratizare pe domeniul public;
  • K-othrine Profi EC 250, având substanța activa deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
  • Vectobac WG, conținând substanța activa bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
  • Parainsect CE, având substanța activa permethrin, folosit pentru combaterea căpușelor;
  • Deadyna, conținând  substanța activa cypermetrin, folosit pentru combaterea insectelor;
  • Byopren 50 LML, având substanța activa S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor;
  • Agrorat Wax Blocks – cămine si canale.

Activitățile respective se vor desfășura în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 si cu recomandările Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecție la nivel comunitar.

Facem precizarea că, pentru ca activitatea de dezinsecție să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public, cât si privat.

În acest context, municipalitatea face apel către cetățeni, asociații de locatari/proprietari, agenții economici si instituțiile publice sa efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea municipalității.

Menționăm totodată că, în cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, perioada de efectuare a activității de deratizare va fi prelungită.

Foto generică